Skip to content

1VSDAT

Open menu
מבוכות תנכיות
מבוכות תנכיות

כשם שאין כל בלבול במחשבותיו של האל כך לא תיתכן גם כל סתירה בדברים שהוכתבו מפיו או שנכתבו בהשראתו. עם זאת, הקורא בתנ"ך אינו יכול שלא להיתקל במאות או אולי אפילו אלפי אמירות סותרות וניסוחים מבלבלים שמעוררים את הצורך להסביר כיצד הצליחו הסתירה והבלבול למצא את דרכם לספרים שנכתבו בהשגחתה של השלמות הגבוהה ביותר. חכמי ישראל לא נרתעו מהמשימה ובפירוש אחר פירוש הם ניסו להחליק את הניסוחים הסותרים ולהסביר את האמירות המביכות. מתירוציהם שבה ועולה הטענה שכל מה שנראה להדיוטות כסתירה ובלבול הוא למעשה קצה הקרחון של אמת אלוהית עמוקה ונסתרת שהבנתה תפתור את כל הסתירות ותאייד את כל המבוכות. עם זאת, עיון מעמיק יותר בתירוצים הללו מגלה שאת הסתירות המהותיות ניתן ליישב רק על חשבונו של האל שהרבנים, כנראה מבלי משים, מציגים פעם אחר פעם כמחבר כושל שאינו מסוגל לנסח את עצמו בצורה בהירה ומדויקת. פרק זה ידון בחלק מהסתירות והבלבולים שפוזרו ביד נדיבה בין דפי התנ"ך ובנזקים שהרבנים גרמו במאמציהם לתרץ את הסתירות ולטאטאן אל מתחת לשטיח.

תת קטגוריות..............................................................................................................................

סתירות, בלבולים וסיפורים תמוהים

סתירות, בלבולים וסיפורים תמוהים

 

ספרים קדושים שנכתבו על ידי האל, או בהשראתו, אינם אמורים להכיל גרסאות שונות, ולעיתים סותרות, של אותם סיפורים או ציוויים. הסיפורים והציוויים מרובי הגרסאות שבכל זאת מצאו את דרכם לכתבי הקודש דרשו את התערבות הפרשנים והללו לא התקשו להכניס קצת סדר לניסוחים המבולבלים, למזג יחדיו גרסאות שונות ולמצא את המאחד בהוראות הסותרות. עתה לא נותר לנו אלא לבדוק אם הפרשנים מצליחים לשכנע גם אותנו ואם כמוהם, גם אנחנו מסוגלים לראות רק את חצי הכוס המלאה.

 

קרא עוד...
פרוש אביר למקרא

פרוש אביר למקרא

הרבנים רוצים שכולם יבינו את המקראות אך ורק על פי הפרשנות שלהם ולכן הם ממהרים לקבוע שכל מי שאינו מצטט במדויק את רבני ימי הביניים הוא בור גמור שאינו מבין דבר בדת היהודית. האמת, כרגיל, היא שונה לחלוטין והפרשנות הרבנית רק מעוותת, מסרסת ומדחיקה את מובנם הפשוט וההגיוני של הפסוקים, ובמיוחד של אותם הפסוקים שאינם משתפים פעולה עם הטענות האינטרסנטיות של בעלי העניין שהשתלטו על הדת היהודית. בפרק זה אני מציע פרשנויות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים הרבניים ומשאיר לקוראים לקבוע בעצמם אם הפרשנויות הללו הן יותר, או פחות, נכונות מהפרשנויות הרבניות.

קרא עוד...

התגובות האחרונות