Skip to content

1VSDAT

Open menu
פרופסור יוסף גרפינקל
פרופסור יוסף גרפינקל
פרופסור יוסף גרפינקל הוא ארכאולוג ישראלי, פרופסור לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שמתמחה בארכאולוגיה מקראית ובתקופה הפרוטו-היסטורית. פרופסור גרפינקל ניהל מספר רב של חפירות באתרים מן התקופה הנאוליתית של המזרח הקרוב, ופרסם 15 ספרים וכמאה מאמרים על מגוון נושאים בארכאולוגיה של ארץ ישראל, שבמרכזם אומנות, פולחן וריקוד. בעת שחפר באתר הארכיאולוגי של שער הגולן, פרופסור גרפינקל מצא ממצאים רבים בכפר הירמוכי והממצאים הללו שינו את הידוע על התרבות הירמוכית שהתקיימה באותו מקום לפני 8,000 שנה. משנת 2007 הוא מנהל, יחד עם הארכיאולוג סער גנור, את החפירות הארכאולוגיות בחורבת קייאפה אותה הוא מציע לזהות עם העיר המקראית שעריים.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
קורס זה סוקר ומנתח את הנתונים השונים שמתייחסים לתהליך הקמת ממלכת יהודה המקראית. כל דיסציפלינה מדעית נסקרת בנפרד, תוך ציון יתרונותיה ומגבלותיה. בתחום הארכאולוגיה הובהרו היבטים הקשורים בחפירות, סקרים, וניתוח ממצאים. בתחום ההיסטוריה נבדקו המקורות השונים מהמזרח הקדום אודות האלף השני והראשון לפני הספירה. בתחום המקרא נבדקו המסורות הקשורות לראשית תקופת המלוכה ומידת תרומתן לנושא.

התגובות האחרונות