Skip to content

1VSDAT

Open menu
ראשון, 11 ספטמבר 2016 14:52

הקורס "מחשבת ישראל" - חלק א'

דרג מאמר זה
(6 מדרגים)
הקורס "מחשבת ישראל" ניתן על ידי פרופסור משה הלברטל במסגרת האוניברסיטה הפתוחה.

"מחשבת ישראל" היא דין וחשבון כמו גם סיכום ביניים והתבוננות פנימית שעורכים יהודים בנוגע לתפיסת העולם שלהם. בהתבוננות זו רכיבים שונים, בהם תפיסת האל, תפיסת האדם, משמעות הפרקטיקה היהודית (‏
ההלכה)‏, תפיסת ההיסטוריה ועוד. בחינה מסוג זה מתעוררת בדרך כלל מתוך משבר היסטורי, או מתוך מפגש עם תרבויות אחרות. קורס זה דן באמונות המקרא, מחשבת חז"ל, פילוסופיה יהודית בימי הביניים, הקבלה, שבתאות ופרנקיזם, הגות יהודית מודרנית והמצב הפוסט-מודרני.
 
 
 
1.
מבוא
 
 
 
 
 
2א.
המקרא – חלק א': האמונה המקראית
 
 
 
 
 
2ב.
המקרא – חלק ב': ההשלכות הפוליטיות של האמונה
 
 
 
 
 
2ג.
המקרא – חלק ג: הנבואה – חשיבותו הדתית של המוסר וההתנגדות לפולחן כערך עצמאי
 
 
 
 
 
2ד.
המקרא - חלק ד: הנבואה – החזון האוניברסלי
 
 
 
 
2ה.
המקרא - חלק ה: ביקורת הכוח והאלימות הפוליטית
 
 
 
 
 
3א.
הגות יהודית בתקופת הבית השני – חלק א': ספר היובלים
 
 
 
 
 
3ב.
הגות יהודית בתקופת הבית השני – חלק ב': סרך היחד
 
 
 
 
 
4א.
ספרות חז"ל - חלק א: מאפייני מחשבת חז"ל
 
 
 
 
 
4ב.
ספרות חז"ל - חלק ב: היחס שבין לימוד התורה לעולם הגשמי
 
 
 
 
 
4ג.
ספרות חז"ל - חלק ג: תפיסת המחלוקת
 
 
 
 
 
4ד1.
ספרות חז"ל - חלק ד: הופעת ההלכה ופילוסופיה של ההלכה – (חלק ראשון)
 
 
 
 
 
4ד2.
ספרות חז"ל - חלק ד: הופעת ההלכה ופילוסופיה של ההלכה – (חלק שני)
 
 
 
 
 
4ה.
ספרות חז"ל - חלק ה: סוגיות במחשבת חז"ל
 
 
 
 
 
4ו.
ספרות חז"ל - חלק ו: תפיסת האל במחשבת חז"ל
 
 
 
 
 
5א.
פילון האלכסנדרוני - חלק א: מבוא – פילון והתרבות היהודית - הלניסטית
 
 
 
 
 
5ב.
פילון האלכסנדרוני - חלק ב: תפיסת האלוהות
 
 
 
 
 
5ג.
פילון האלכסנדרוני - חלק ג: הפרשנות האלגורית למקרא
 
 
 
 
 
5ד.
פילון האלכסנדרוני - חלק ד: תפיסת האדם והמוסר
 
 
 
 
 
6א.
ספרות ההיכלות - חלק א: בין ספרות חז"ל לספרות ההיכלות
 
 
 
 
 
6ב.
ספרות ההיכלות - חלק ב: היסוד המיסטי והיסוד המאגי
 
 
 
 
 
7.
מבוא להגות היהודית בימי הביניים
 
 
 
 
 
8א.
רב סעדיה גאון - חלק א: עיקרי הגותו
 
 
 
 
 
8ב.
רב סעדיה גאון - חלק ב: טעמי המצוות
 
 
 
 
 
9א.
רבי יהודה הלוי - חלק א: מבוא
 
 
 
 
 
9ב.
רבי יהודה הלוי - חלק ב: ספר הכוזרי – הפגישה עם הפילוסוף
 
 
 
 
 
9ג.
רבי יהודה הלוי - חלק ג: ספר הכוזרי – הפנייה אל הדתות
 
 
 
 
 
9ד.
רבי יהודה הלוי - חלק ד: ספר הכוזרי – תפיסת המצוות, הנבואה וארץ ישראל
 
 
 
 
 
10א.
רמב"ם - חלק א: תולדות חייו וכתביו
 
 
 
 
 
10ב.
רמב"ם - חלק ב: החידושים המרכזיים בהגותו
 
 
 
 
 
10ג.
רמב"ם - חלק ג: בעיית השפה ותיאור האל
 
 
 
 
 
10ד.
הרמב"ם - חלק ד: התארים השליליים
 
 
 
 
 
10ה.
רמב"ם - חלק ה: בעיית הקדמות והחידוש
 
 
 
 
 
10ו.
רמב"ם - חלק ו: אמונות אמתיות ואמונות הכרחיות
 
 
 
 
 
10ז.
הרמב"ם - חלק ז: תפיסת הנבואה
 
 
 
 
 
10ח.
רמב"ם - חלק ח: בעיית הרע וההשגחה
 
 
 
 
 
10ט.
רמב"ם - חלק ט: טעמי המצוות
 
 
 
 
 
10י.
רמב"ם - חלק י: התפקיד הדתי של הפילוסופיה
 
 
 
 
 
10יא.
רמב"ם - חלק יא: תגובות להגותו
 
 
 
 
 
 
נקרא 11632 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות