Skip to content

1VSDAT

Open menu
רביעי, 28 דצמבר 2016 15:04

הפילוסופיה של המדע (פרופסור ליבוביץ ופרופסור אגסי)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
פרופסור ישעיהו ליבוביץ ופרופסור יוסף אגסי נחלקו ביניהם כמעט בכל נושא או שאלה שבהם דנו. המחלוקת התמקדה סביב תפישת העולם ואופי הדיון: בכל מקום בו ראה פרופסור ליבוביץ דיכוטומיה, מצא פרופסור אגסי דירוג. בעוד ליבוביץ ראה הבדל תהומי בין כמות ואיכות, בין רציונלי לאי רציונלי, בין מדע לערכים ובין האדם לטבע, מצא אגסי דרגות וקשרים בין כל אלה. חרף הדעות השונות הייתה הסכמה על יסודות המחלוקת, והדיאלוג שביניהם היה שוטף ונוקב נדונו שאלות יסוד בפילוסופיה, במדע ובפילוסופיה של המדע ובכלל זה: גבולות המדע, גלגולי המושג מדע, חשיבה מדעית, פיסיקה ומטאפיסיקה, מדעי הטבע ומדעי האדם, כפייה או בחירה של תורות מדעיות, מותר האדם, רשות הרבים, רשות היחיד, הרקע החברתי של המדע, מודעות ומודעות עצמית, איכות וכמות, האדם והקוסמוס, מערכות, מושגים ופרדוקסים, אנטינומיות הבנה והסברה.

הקורס הופק על ידי האוניברסיטה המשודרת.
 
 
חלק א' – גבולות המדע
 
 
 
 
 
 
חלק ב' – גלגולי המושג מדע
 
 
 
 
 
 
חלק ג' – חשיבה מדעית
 
 
 
 
 
 
חלק ד'
 
 
 
 
 
 
 
חלק ה'
 
 
 
 
 
 
חלק ו' – מותר האדם
 
 
 
 
 
 
חלק ז' – רשות הרבים ורשות היחיד
 
 
 
 
 
 
חלק ח' – הרקע החברתי של המדע
 
 
 
 
 
 
חלק ט' – מודעות ומודעות עצמית
 
 
 
 
 
 
חלק י' – איכות וכמות
 
 
 
 
 
 
חלק יא' – האדם והקוסמוס
 
 
 
 
 
 
חלק יב' – חברה ומדינה
 
 
 
 
 
 
חלק יג' – הבנה והסברה
 
 
 
 
נקרא 4381 פעמים
למאמר הבא ולקודם: « הקורס 'פילוסופיה של המדע'

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות