Skip to content

1VSDAT

עדי אביר - בעל האתר

 

שאלה של מגיב באתר אפשרה לי לדון בניסיונות הנואשים להצדיק את הדת באמצעות כל מיני דפוסים שניתן לחשוף רק באצעות תוכנות מחשב מתוחכמות שמדלגות אותיות, מחשבות גימטריות ומשתמשות בטריקים שונים ומשונים כדי לגלות בתורה כמעט כל מה שרוצים למצוא בה.

עמוד 1 מתוך 78

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים