Skip to content

1VSDAT

Open menu
ניכוס האמת והתרת השקר
כיוון שהאמת האחת, היחידה, הנצחית והמושלמת ניתנה אך רק לרבנים הם עשו בה כבתוך שלהם וכפו עליה לשרת את צרכיהם. עם זאת, האמת והיעדים הרבניים לא תמיד הלכו יד ביד והרבנים שהצליחו לסחוט מהפסוקים את המדרשים ששרתו את מטרותיהם לא ממש התאמצו לאתר פסוקים שישרתו גם את האמת. אדרבה, בהרבה מקרים מדרשיהם אפילו הצליחו לתרץ ולהכשיר את השקרים שעד מהיר הפכו לכלי חושב בארסנל הרבני.
דרג מאמר זה
(6 מדרגים)
רבנים דוגמת רבנו סעדיה גאון ורבי משה בן מימון, ידעו בוודאות שהם הבעלים הבלעדיים של האמת האחת, היחידה והמוחלטת וכדי להוכיח זאת הם תמיד דאגו לפאר את דעותיהם ולגמד את הדעות של כל מי שהחליט לא לסור למרותם.
 
 
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)
הסיפור על רב יוסף וזקני פומבדיתא חושף לא רק את תרמיתו השחצנית של רב יוסף אלא גם את הנורמות החברתיות שמתירות לרבנים הגדולים להתעלם הן ממילתם והן מהאסקופות הנדרסות שמאמינות להבטחותיהם.
 
 
דרג מאמר זה
(7 מדרגים)
רבי יוחנן, ככל שאר הרבנים, שם את האמת כנר לרגליו והקפיד להלך לאורה כל אימת שהנסיבות לא חייבוהו להתעלם ממנה. למרבה המזל, הכשרתו וניסיונו לימדוהו כיצד ניתן להתפלפל החוצה מכל מחויבויותיו ולהתכחש לכל הבטחה שיצאה מבין שפתיו.
 
 
דרג מאמר זה
(7 מדרגים)
לרבנים לא היה שום דבר נגד האמת והם כנראה השתמשו בה כל אימת שהשקר לא שירת את צרכיהם בצורה טובה יותר. גם רבי שמעון בן שטח לבטח היה חושף בפני ינאי המלך את כל האמת אם הוא רק היה משוכנע שהאמת לא תפריע למלך למלא את בקשתו.   
 
 
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
הצורך לשקר במודע את נציגי השלטון שב ועולה גם בסיפור על רבי שילא ובועל הנוכריה. סיפור זה ממחיש בצורה הברורה ביותר לא רק את זכותם של הרבנים לעוות את האמת לצרכים שהשעה כפתה עליהם אלא גם את נטייתו של האל לסייע לפרויקטים מעין אלה ולתרום להם עדויות שקר דוגמת זו של אליהו הזכור לטוב.
 
 
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
רבי עקיבא בן יוסף נחשב לעמוד התווך של הדת היהודית ולאות ומופת לכל הרבנים שבאו בעקבותיו. ניתן רק להניח שהשקר שיצא מפיו בעת שהבטיח להכניס את אימו של עז הפנים בשערי גן עדן לימד את ממשיכי דרכו שאין שום פסול בשימוש בכזבים ושקרים לקידום מטרותיהם הכיתתיות והאישיות. בהקשר זה ניתן גם לבדוק הבטחות דומות שניתנו על ידי דמויות מופת אחרות ולגלות שרבני ישראל לקו לא רק ביוהרה חסרת גבולות אלא גם בנטייה להבטיח מה שאף בן תמותה אינו יכול לקיים.
 
 

התגובות האחרונות