Skip to content

1VSDAT

Open menu
שבת, 07 אוקטובר 2017 21:14

הרבי מליובאוויטש כדולצינאה

דרג מאמר זה
(4 מדרגים)

בהזיותיו של דון קישוט, דולצינאה הצטיירה כגבירה כלילת יופי ושלמות. בהזיותיהם של חסידי חב"ד, הרבי מליובאוויטש מצטייר כגדול הדור, נביא, מלך ומשיח. מה נוכל להסיק מהדמיון בין הרבי מליובאוויטש לדולצינאה? מה יכול דון קישוט ללמדנו על מעריציו של הרבי?  

 

 

דולציניאה כלילת היופי

 

כל מי שזכה לטעום מהעושר התרבותי שנמצא מעבר לחומות שהרבנים מנסים להציב סביבנו, לבטח שמע על 'האביר החכם דון קישוט איש למנצ'ה'[א] ועל מלחמתו בטחנות הרוח ובשאר האוייבים שדמיונו הקרה על דרכו. שנים רבות לאחר שהאבירים עוטי השריון כבר פינו את מקומם לחיילים נושאי כלי ירי, דון קישוט, גיבור ספרו של מיגל סרוואנטס[ב], עדיין דמיין את עצמו כאביר ובהזיותיו הוא והאנשים הפשוטים שסביבו הפכו לאצילים, אבירים וגבירות, דוגמת אלו עליהם הוא נהג לקרוא בספרי האגדות. ככל אביר גם הוא נזקק לגבירה לה הוא יוכל להקדיש את הערצתו ונאמנותו הבלתי מסוייגת ובחירתו נפלה על שפחת המטבח ביום, והזונה בלילה, אלדונסה לורנסו שבהזיותיו הפכה לדולצינאה מטובוסו, כלילת היופי והשלמות, שדוגמתה מעולם לא הילכה עלי אדמות. כשהתבקש לתארה הוא נאנח אנחה גדולה ואמר:

 

לא אדע אל נכון אם יריבתי המתוקה רוצה, אם לאו, שידעו הכל כי אני משרתה באמונה. רק זאת אוכל לומר, בתשובה לבקשה כה מנומסת, כי שמה דולציניאה; כי מולדתה טובוסו, מקום אשר בלה-מאנצ'ה; כי על פי מעלתה היא נסיכה לכל הפחות, שכן מלכתי וגבירתי היא; כי יופייה על-אנושי, שכן חברו בה כל תכונות היופי הדמיוניות והבלתי-אפשריות, שתלו המשוררים בגבירותיהם; כי מחלפותיה זהב, מצחה שדמות עדן, גבותיה קשתות שמיא, עיניה שמשות, לחייה שושנים, שפתיה אלמוגים, שיניה פנינים, צווארה בהט, חזה שיש, ידיה שנהב, לובנה שלג, ואבריה שהצניעות הסתירתם מעין אנוש, הם, למיטב דעתי והבנתי, מסוג העניינים שהשכל הטוב יכול לשבחם אך לא לדמותם לדבר כלשהו.[ג]

 

הרבי כליל השלמות

 

האם רק אני רואה את הדמיון המופלא בין דולצינאה מטובוסו לרבי מליובאוויטש? אני מניח שלא. כל מי שדיבר אי פעם עם חסיד חב"ד יבין מייד שהאדמו"ר השביעי של החסידות היה/הוא גדול הדור, נשיא, נביא, מלך ומשיח שפיו מפיק מרגליות; חכמתו בלתי נתפסת; דבריו עמוקים, קדושים וטהורים והבנתו אינסופית. אדם מופלא זה הספיק להשלים שבעה דוקטורטים במהלך שלושת השנים בהן הוא למד באוניברסיטת הסורבון[ד], להתמחות ברוב השפות האירופאיות ולהפוך ל'גדול בתורה' ו'ארי בנגלה ובנסתר' שאוחז ברמה רוחנית גבוהה ועליונה שמעמידה אותו בשורה אחת עם משה רבנו ושלמה המלך. מכריו ומוקיריו משתייכים לא רק לקהילות היהודיות בעולם כולו וגם גדולי אומות העולם מרבים לדבר בשבחו ואף מעניקים לו תגמולים על המצאותיו בתחום הביטחון הכללי.

 

אתרי חב"ד מתחרים זה בזה על כתר אלוף המהללים, משבחים, מפארים, מרוממים, מהדרים, מנצחים, מברכים, מעלים ומקלסים. למשל:

 

הרבי מליובאוויטש הוא דמות מרתקת. לכאורה, רבי של חסידים, אבל השפעתו חרגה הרבה מעבר לגבולות חב"ד. אדמו"רים וגדולי-תורה העריצו אותו, מדינאים ואנשי צבא הוקסמו ממנו, נשיאים וראשי מדינות התכתבו איתו, אנשי מדע ואמנים נקשרו אליו, המוני יהודים, מכל עדה, חוג ואורח-חיים, ראו בו אישיות מיוחדת במינה.

הרבי גילם שילוב מיוחד של תכונות, שכל אחת כשלעצמה ראויה להבלטה ולהערכה. גאון עצום בכל חלקי התורה, הוגה פורה שמגלה מעמקים חדשים באוצר המחשבה היהודית. איש משכיל ביותר, שמוכיח התמצאות בכל תחומי המדע המודרני. כושר מנהיגות נדיר, שמסוגל להפיק מרבבות בני-אדם את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם. איש חזון, שיודע להעריך נכון תהליכים בחיי עם ועולם. אהבה עצומה לכל יהודי ויכולת להתמסר לבעיותיו הקטנות של האיש הפשוט. קסם אישי רב, נועם הליכות, הופעה מרשימה ביותר ועיניים חודרות-לב.

אנשים בשיעור קומתו אינם קיימים בכל דור. הקב"ה שתל נשמה גדולה זו דווקא בדור המוכה שלאחר השואה, כדי שיוכל להתמודד מול אתגרי התקופה, ילבה מחדש את גחלת היהדות ויוביל את עם ישראל והעולם כולו לגאולה הקרובה לבוא.

דמותו הקורנת מוסיפה ללוות את עם ישראל גם עכשיו. דרכו ומשנתו הרוחנית הן לפיד אש המאיר את דרכו, עד שנגשים יחדיו את היעד הנכסף - הגאולה האמתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו.[ה]

 

חב"ד עוסקת במשנה מרץ בטיפוח פולחן האישיות של הרבי מליובאוויטש ובהשראתה התפרסמו עשרות ספרים שמאפשרים לחסידים לספר בשבחיו ובנפלאותיו עד קריאת שמע של שחרית. לשם משל, ספר בשם 'יש נביא בישראל – מנבואותיו של הרבי מלך המשיח'[ו] מביא לקט הצהרות ואירועים שבאים להוכיח שהרבי היה נביא אמת. במאמר הפתיחה של הספר אנו לומדים שהרבי נבחר לשמש כנביא כיוון שהוא היחיד שעונה להגדרות הרמב"ם לגבי האיש שראוי שתשרה עליו רוח הנבואה[ז] ומתיאורי הנפלאות בהמשך הספר ניתן ללמוד שהרבי השפיע על מעצבי המדיניות, התריע על הסכנות שנעלמו מעיניהם של קברניטי האומה והציל את מדינת ישראל פעם אחר פעם. בלעדיו, כך יכול הקורא להסיק, מנהיגי המדינה היו עושים כל טעות אפשרית ונופלים לכל בור שהיה נקרה על דרכם.  

 

קריאה קצת יותר ביקורתית מלמדת שאת רוב 'נבואותיו' של הרבי החסידים מצאו בדרשות, תוכחות וקריאות לקיום מצוות לחומרא, שנמסרו בסמיכות מקרית לאירועים פוליטיים ולהצלחות של צבא ההגנה לישראל[ח] ובהצהרות לוחמניות ששוחררו הרחק מגבולות מדינת ישראל (אותה הרבי מעולם לא ביקר) בהן הוא דרש להפעיל את כוחו של צה"ל (בו חסידיו מיעטו לשרת). בהצהרותיו הרבי הביע דעות ימניות קיצוניות, שלל לחלוטין ויתור על פיסה כלשהי של אדמה כבושה ותבע את גירושם ודיכויים של הפלסטינאים שגרו בשטחי יהודה ושומרון. למקרא דברי הרבי ניתן להבין שמדינת ישראל יכולה להלין רק על עצמה אם לימים יסתבר שהיא נקלעה למלחמות ואינתיפאדות שלבטח היו נמנעות אם מקבלי ההחלטות היו נשמעים להוראותיו של הרבי ונוהגים על פי דעת תורתו.  


הערצה לרבי מוצאת את ביטוייה גם באתרי האינטרנט של חב"ד שמשמשים כשופר לניפוח גדולתו והפצת פולחן אישיותו. במהלך עשרה ימים, בין הראשון ליולי 2016 לעשירי ליולי 2016, כ-22 שנה לאחר מותו של האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון, סרקתי את הדף הראשון של האתר החבדי שטורעם.נט ומצאתי בו 83  תמונות של הרבי והפניות ל-60 כתבות שדנו בו, בחייו, במורשתו ובמפורסמים ששיבחו אותו.
[ט] חסידים וחוזרים בתשובה שנחשפים לשטיפת המוח הבלתי פוסקת של האתרים הללו לומדים להעריץ את הרבי, להניח שרק פנינים יצאו מפיו ורק הילה של קדושה אפפה את ראשו.    

 

הסדקים בתדמיתו של הרבי

 

חסידי חב"ד ממשיכים להעלות, מידי יום ביומו, את הרבי על ראש שמחתם וכל מי שמשוטט באתרי האינטרנט שלהם נוכח עד מהרה שהחסידות עדיין ממשיכה להתענג על פולחן אישיותו, למחזר את אמרותיו ולהבליט את הדברים שמכובדים אלו או אחרים אמרו בשבחו. אין חבדניק שאינו מעריץ ואוהב אהבת אמת את הרבי ז"ל/שליט"א אבל האם בבסיס תדמיתו המנופחת באמת קיימים עומקים הגותיים של ממש או שכמו בסיפורו הנפלא של האנס כריסטיאן אנדרסון, 'בגדי המלך החדשים', המלך הוא בעצם ערום ומאחוריו ניתן למצוא לא יותר מאשר סתמיות, פשטנות ובנאליות?

 

פרופסור ישעיהו ליבוביץ טען בשעתו שהרבי מליובאוויטש הוא 'או פסיכופט או נוכל'[י] וסביר להניח שליבוביץ לא התרשם יתר על המידה מהגותו ודבריו של הרבי. גם פרופסור אריאל הירשפלד[יא], במאמר בשם 'ניירות הקודש של חב"ד אינם נוגעים לאף אחד', הביע את דעתו על סתמיות דבריו של הרבי:

 

הנה היא החוכמה המציעה עצמה בפקחות אין-קץ, ועוטפת אותך בלי שתרגיש ברשת לא-נראית של הנחות יסוד שאם תקבלן עליך לוותר על עצמיותך, ויותר מכך - על הזמן וההיסטוריה. מנגנון רב-גלגלים משוכלל של שעון אדיר שאין לו מחוגים. הוא נע ואומר שוב ושוב אותו דבר עצמו. צודק תמיד. חוכמה שאינה חכמה. אין לה כל עניין באדם, והיא עוסקת שוב ושוב בהנצחת עצמה. שרויה בנצח. נצח איום של נחש ואלוהים, יעקב ועשיו, טומאה וטהרה. צעצועי מחשבה שאין להם לא יד ולא רגל בעולמו החי של אדם ממשי, יהודי ולא יהודי. דתי ולא דתי.

 

קראתי את הקונטרסים הללו. אינני מקבל בהם אפילו מלה אחת. יהדותי החילונית שרויה ת"ק פרסה מן היהודיות הזאת. מה ייאמר על מי שחושב שהחוכמה הזאת אינה מתמודדת כלל עם התופעה האנושית הממשית? שהיא איוולת ופשע כנגד האדם? ייאמר עליו כנראה שהוא אוכל מאכלות אסורות וכי הוא לוקה בטמטום הלב.[יב]

 

אכן, די להסתכל בעיין בלתי משוחדת באמרותיו הנבחרות של הרבי כדי להבין שרק שטופי מוח ששקעו עד צואר בפולחן אישיותו והפנימו כמויות גדושות של להג קבלי חסר שחר מסוגלים לרדת לעומקן של אמירות, דוגמת אלו שהונצחו בויקיציטוט[יג], בהן כל מי שעדיין לא איבד את שפיותו ימצא רק בנאליות, תפלות, סתמיות, חוסר הגיון, דלות משמעות והיעדר כל בסיס עובדתי.

 

מה דולצינאה ודון קישוט מלמדים אותנו על הרבי וחסידיו

 

בכריזמה ובכישוריו השיווקיים והארגוניים של האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון[יד] איש אינו יכול לזלזל שכן מעטים בלבד הצליחו להקים לעצמם כת פולחן אישיות כה משגשגת ומצליחה. היחיד שנוכל להשוות לו הוא רון האברד[טו], יזם דתי שהקים את הכנסייה הסיינטולוגית[טז], ששאפה להביא גאולה לעולם תוך שהיא שולחת מיסיונרים לגייס שפוטים חדשים להם היא מכרה לא רק אשליות אלא גם ספרים, קורסים והנחיות פרטיות. פחות או יותר באותן השנים, הרבי חידש את חסידות חב"ד והפך אותה לכת שהתמחתה במכירת 'יידישקייט' וב'קירוב' של יהודים וכספם לחיקה של דת ישראל[יז]. גם הרבי וגם האברד היו יזמים דתיים ממולחים אבל נראה שהצלחת הכתות שהם הקימו קשורה פחות לעומק תורתם ויותר לכישוריהם השיווקיים ולציניות שאפשרה להם להתעלם מהנזקים שהם גורמים למסכנים שאת מוחם הם שטפו. הדיון בהאברד הדיון כבר פחות רלוונטי, בייחוד לאור העובדה שכת הסינטולוגיה, שפעם התגאתה במיליוני מאמינים ברחבי העולם, יכולה עתה להצביע על לא יותר מ-40,000 חברים פעילים והמספרים הללו צונחים בהתמדה.[יח] שונה המקרה של האדמו"ר מליובאוויטש וברוקלין, שאמרות השפר שלו עדיין מקשטות שלטי חוצות ואחוריים של אוטובוסים. כת פולחן האישיות שלו ממשיכה לשגשג ולכן חשוב מאד לברר אם היא חבה את הצלחתה להגותו המעמיקה של הרבי או רק לכריזמה שלו וליכולותיו השיווקיות.

מחוץ להזיותיו של דון קישוט, הגבירה דולצינאה הייתה לא יותר משפחת מטבח בעלת הכנסה צדדית. אני מאמין שמחוץ להזיותיהם של חסידיו, הרבי מליובאוויטש היה אדם בעל כריזמה וכשרונות שיווקיים שנכנס לנעליו של חותנו והפך לאדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, תפקיד בו הוא הצליח להקים לעצמו כת פולחן אישיות ולהוליך שולל בהבטחות שוא הן את חסידיו והן את הצעירים התמימים שנלכדו ברשתו. רבים במדינה הזאת עדיין הולכים שבי אחר מצגות הסרק של הרבי וממשיכי דרכו, מקריבים את עתידם על מזבח אשליותיהם ומנסים ללכוד תמימים אחרים במלכודת אליה הם עצמם נפלו. קוראיו של סרוואנטס הבינו שדון קישוט להקה בנפשו וגם במדינת ישראל רבים כבר מבינים שחסידי חב"ד הוזים, טועים ומטעים אחרים. הגיע הזמן שכל הציבור יבין שהרבי בחייו לא היה גדול הדור או נביא ושהוא לעולם כבר לא יהיה מלך או משיח. זאת האמת וכל מי שאינו מוכן לקבל אותה חי בעולם של אשליות מהן עליו להתפקח מוקדם ככל האפשר.    

 

 

טעיתי, עיוותי, השמטתי, סילפתי, שכחתי, הולכתי שולל, לא הבנתי או לא הצגתי תמונה מלאה? במנגנון התגובות שבהמשך תוכלו להעיר על המאמר, לחשוף את טעויותיי ולהוסיף כל מידע שנראה לכם חשוב או רלוונטי. אינכם חייבים להזדהות בשמכם האמתי אבל עליכם לספק כתובת מייל תקינה. את ההשמצות אבקש לשלוח לדף התגובות הכלליות. דעותיכם חשובות לי אז אנא הגיבו למאמר, דרגו אותו ועשו לייק לדף האתר בפייסבוק.

 

 [א]             

ראו הערך 'דון קישוט' בויקיפדיה

[ב]             

ראו הערך 'מיגל דה סרוואנטס' בויקיפדיה

[ג]             

סרוונטס, דון קיחוטה, הספריה החדשה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, כרך ראשון פרק 13, עמ' 95

[ד]             

ראו המאמר 'שבעת הדוקטורטים של המלך המשיח מליובאוויטש'

[ה]             

ראו את שירת ההלל באתר 'חב"ד כל הלב לכל אחד'

[ו]             

'יש נביא בישראל מנבואותיו של הרבי מלך המשיח', נערך על ידי הרב רפאל חירותי אליו ניתן לפנות בטלפון 08-8585590

[ז]             

מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה. גבור במדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד. אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך באותן הענינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו, ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו. אלא דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכסא להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות ומסתכל בחכמתו של הקב"ה כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהן גדלו. מיד רוח הקודש שורה עליו ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים ויהפך לאיש אחר ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים כמו שנאמר בשאול 'וְהִתְנַבִּיתָ עִמָּם וְנֶהְפַּכְתָּ לְאִישׁ אַחֵר' (שמואל א' י:ו).

 

(הרמב"ם, היד החזקה, הלכות יסודי תורה ז:א)

 

[ח]             

די בדוגמה אחת כדי להבהיר את רוח הדברים:  הרבי הבין שהכור הגרעיני ההולך ונבנה בעיראק מהווה סכנה גדולה לעם ישראל ולכן הוא הנחה את חסידיו לפתוח במבצע כתיבת ספר תורה לילדי ישראל וערך 'סדרה של פעולות רוחניות נוספות, והורה לבצען. בימים ובשעות שלאחר מכן התבררו כי היו סמוכים ביותר להתקפה על הכור העיראקי. ... הוראתו האחרונה הייתה המפתיעה ביותר - יש לרשום כמה שיותר ילדים לספר התורה לילדי ישראל עוד לפני כניסת החג. לעשות מאמץ בכל רגע לרשום עוד ילד ועוד ילד – דבר שרק לאחר מעשה הובן, כאשר בדיוק באותן שעות של ערב חג השבועות יצאו המטוסים לפעולה בשמי עיראק כדי להפציץ את הכורים שהיו בשלב הסופי לפני ייצור פצצות גרעיניות.' (עמודים 115-117). באותו אופן הרבי תרם לנצחון במלחמת יום הכיפורים, סיכל את מזימות המחבלים שנחתו בשנת תש"ן בחוף ניצנים, הביא למותם של שלושה ממנהיגי ברה"מ, סטלין, ברזנייב ואנדרופוב, גרם ליציאת יהודי ברה"מ, מנע שואה אטומית בתשמ"ד ומלחמת עולם בתשנ"א וכדומה.

[ט]             

הכתבות הללו נשאו שמות דוגמת 'מי היו המלאכים שבזכותם ניצלו הרבי והרבנית?', 'הרבי נזעק על כבוד בית-הדין בקראון הייטס', 'היו ימים - הרבי ומר שז"ר', 'היו ימים - פרופ' ויזל ע"ה במחיצת הרבי', 'הרבי הורה להוסיף בנוסח המברק את דבריו', 'להורדה: שיחה לש"פ (שבת פרשת) קרח, יום ההילולא ג' תמוז (יום פטירתו/הסתתרותו של הרבי)', 'הרבי בשיחה: "נס והצלה למעלה מדרך הטבע"', '"ויהי בארבעים שנה": רשמי 'מבצע אנטבה' אצל הרבי', 'ארמון האליזה בפריז: נשיא צרפת שמע שיחה של הרבי', הרב קרינסקי חושף: מה שאל הרבי כשרכבו נגנב?', 'מתנה של נחת: השלוחים בירושלים שלחו אלבום לרבי', לקראת יום ההילולא: העתק חדרו של הרבי ייפתח', 'אתר בית חב"ד הפיק סרטון חדש: מהו ה'אוהל' הקדוש (הקבר של הרבי)?', 'היסטוריה בפריז: לראשונה חזרו למקום שהרבי התוועד', 'תשובה נדירה מהרבי פעמיים: 'לת"ת בדחילו ורחימו', 'זה לנו כמעט כ"ב שנים שמשה (הרבי) בהר', 'כיצד עבודת החסידים מסייעת לעבודתו של הרבי?', 'דובר חב"ד מסר שיעור בעניני 'משיח וגאולה' ב-770 (כתובת ביתו של הרבי)', 'מסמכים חושפים: כך התקשר הרב היישריק ע"ה לרבי', 'כשהרבי תפס בזקנו של ר' בערל יוניק ע"ה', 'הרבי מחק וכתב: "ויישרף הנייר ולא ייאמר!"', 'נערכים לשבת ג' תמוז בד' אמותיו של הרבי', 'השרה גמליאל ל'שטורעם': "הרבי שלח לי את הדולר"', 'כמה ספרים מתורת הרבי יצאו לאור מאז ג' תמוז?', 'אלפים מתפללים באוהל הקדוש', '22 שנים: תשנ"ד (שנת מותו/הסתלקותו של הרבי) - תשע"ו - מנהגי יום ההילולא', 'שלום עליכם אדוננו מורנו ורבנו', 'הרב עמאר בהתוועדות: "הרבי הוא בבחינת משה שבדור"', 'למה הרבי לא ביקר בארץ? - הרב שלמה גורן ע"ה', 'מה אמר האדמו"ר מויז'ניץ על הרבי ב"טיש" בבני-ברק?', 'אריכות ימים בזכות ברכת הרבי - סיפור מיוחד', 'גם היום: חדרו הק' (הקדוש) של הרבי נפתח לאורחים' וכדומה. ראו המאמר 'כך נראית כת פולחן אישיות'

[י]             

ראו ההרהור החפוז 'טעותו הגדולה של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'

[יא]            

ראו הערך 'אריאל הירשפלד' בויקיפדיה

[יב]            

ראו הכתבה 'ניירות הקודש של חב"ד אינם נוגעים לאף אחד' בעיתון הארץ

[יג]     

*

אנחנו דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה.

*

בראשי התיבות 'מי"ד' (בהצהרה שהמשיח אמור לבא 'מיד') נרמזים ג' (שלושת) התקופות השייכות לכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו (הרבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר השישי של חב"ד). ועל סדר הקירבה אלינו: ('מ' מייצג) 'משיח' (מנחם שמו), ('י' מייצג) 'יוסף יצחק', ('ד' מייצג) דובער (שמו השני של רבי שלום דובער שניאורסון, האדמו"ר החמישי של החסידות).

 

*

ולהעיר ש'בית משיח' בגימטריא 770. (770 הוא מספר הבית באיסטרן פארקווי בקראון הייטס, כתובת ביתו של הרבי).

 

*

העבר בהשגחה פרטית - העתיד בבחירה חופשית"

 

*

מיום הולכי לחדר (בית הספר), ועוד קודם לכן, התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה - גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידה יהיו מובנים ייסורי הגלות הגזרות וההשמדות .. והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה, "יאמר ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי".

 

*

(לעתים) לא מספיק מאה אחוז מאמץ דרושים תוצאות.

 

*

כולם אומרים: תראה לי את אלוהים, ואז אני אאמין. אבל זה לא עובד כך. קודם מאמינים באלוהים, ואז רואים אותו.

 

*

למה לך לעשות זאת מיראה אם אתה יכול לעשות זאת מאהבה?

 

*

חשוב טוב – יהיה טוב.

 

*

כמו שלא ייתכן ביטול או שינוי בהלכות של תורה כך שנאת עשו (גויים בכלל) היא תמידית ונצחית.

 

*

אילו אומר לכם מה יש בירח, לא תרצו לעלות לשם.

 

*

אני מאמין בפיזיקה, ובפיזיקה כוח אינו יכול ללכת לאיבוד, להיעלם. מה שהיה קיים פעם קיים לעולם. ובדיוק בשל כך אני מאמין בכוחו של עם ישראל בכלל ובפרט בכוחו של הנוער. כמו אנרגיה אטומית יכול לשמש לטוב.

 

*

הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור העניין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם עניינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

 

*

כאשר אנו פותחים עיניים ורואים מעבר לערפל, אל מה שמאחורי החזות החיצונית הגסה, הבוטה והצורמת, אנו יכולים להבין שבני אדם אינם באמת כפי שהם נראים, הם שונים. מה שנראה בעיננו כעולם של כפירה אינו אלא עולם של אנשים הבוכים ומבקשים אמונה, מתחננים לאמונה. אך מאחר שהם מתביישים לקרוא לאמונה בשמה, הם מכנים אותה באלף שמות אחרים. הם אומרים זאת בדרכם שלהם.

 

*

מתי יודעים שפעולה מסוימת היא עניין של 'קנאות' – כאשר רואים שכתוצאה מזה נותן הקב"ה שכר: 'הנני נותן לו את בריתי שלום (במדבר כ"ה, י"ב), כלומר, כאשר עניין זה מביא לידי שלום בין בני־ישראל אזי יודעים שפעולה זו היא בבחינת 'בקנאו את קנאתי'; מה־שאין־כן כאשר פעולה זו מביאה לידי היפך השלום, שנאת חינם – הרי זו הוכחה ש'קנאות' זו אינה מצד הקדושה, כי אם מצד ההיפך.

 

*

"אני מנחם מנדל שניאורסון יהיה הראשון שאלחם בכל התוקף ובכל הכוחות נגד מי שימסור חלקים מארץ ישראל לערבים, וכמה שיתנו – כך יגדל התיאבון של שונאי ישראל שיתבעו עוד ועוד וזה יביא דווקא לתוצאות הפוכות של מנוחת הנפש והיפך השלום.

 

*

מה שמותר ויש לי, אתן; ומה שאין לי ואסור לי – איני יכול ואיני רוצה.

 

*

השואל במה היא ההתקשרות אלי מאחר שאין אני מכירו פנים... ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו בלימודם ובהתוועדותם, ומקיים בקשתי באמירת תהילים ובשמירת זמני הלימודים – הנה בזה היא ההתקשרות.

 

*

מלמד, מורה ומדריך, אינם יכולים להשריש כל כך עמוק בלב הילד, כפי שאם הילד מסוגלת לעשות זאת, כשהיא משקיעה את לבה וראשה שהילד שלה יקבל יחס נכון לחיים על ידי שתחנך אותו מקטנותו להכרה שהתורה היא חייו, והיהדות היא לו מורה דרך בחיים. זה שהאם משקיעה בו חודר ללבו עמוק מאד ונשאר בו לכל ימי חייו.

 

*

חתונה בכלל אצל כל איש פרטי – הוא עניין כללי. אבל אצלי – הרי על ידי החתונה הוכנסתי אחר כך בעניינים כלליים כו'. זה היום שבו קישרו אותי עמכם, ואתכם עמי, וביחד נתייגע ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

 

*

מצד חושך הגלות – נוצר בלבול בקשר למעמדה של האישה, עד שהופכים חושך לאור ואור לחושך, היפך השכל האנושי והיפך האמת. התנועה 'לשחרור האישה', הביאה לתוצאה הפוכה בהחלט. דווקא היא יצרה אצל נשים רגשי נחיתות עמוקים ביותר. מה יכול להיות משפיל יותר ממצב שבו אומרים לאדם שאסור לו לחיות על פי טבעו ובהתאם לאישיותו ולתכונותיו המיוחדות, אלא ששלמותו תתבטא רק בכך שיעשה את כל המאמצים וייאבק וילחם כדי לחקות מישהו אחר ולהידמות אליו!?

*

צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך, נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטייך" ו"יועצייך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים דדור זה. עד הנבואה העיקרית - הנבואה ש"לאלתר לגאולה", ותיכף ומיד ממש "הנה זה משיח בא".

 

ראו הערך 'מנחם מנדל שניאורסון' בויקיציטוט.

[יד]            

ראו הערך 'מנחם מנדל שניאורסון' בויקיפדיה

[טו]            

ראו הערך 'רון האברד' בויקיפדיה

[טז]            

ראו הערך 'סיינטולוגיה' בויקיפדיה

[יז]             

ראו המאמר 'יידישקייט, משיחיות ועסקים בחסידות חב"ד'

[יח]            

ראו הכתבה 'Scientologists: How Many Of Them Are There, Anyway?' באתר 'The Village Voice'

נקרא 5288 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

2 תגובות

 • קישור לתגובה ראשון, 14 ינואר 2018 22:37 הוסף ע״י עדי אביר

  דניאל,

  המאמר עוסק בהערצת החסידים לרבי, אותה השוותי להערצתו של דון קישוט לדולצינאה, והוא אינו נוגע כלל בתורתו של הרבי. הגחכותיי כוונו רק לפולחן האישיות שנבנה סביבו ולפערים בין תדמיתו המנופחת לבין האדם האמיתי שעומד בבסיסה ובין עומק המחשבה שמיוחס לו לדברים הסתמיים שהוא אמר וכתב.

  אני מניח שלא קשה לבקר את המאמרים שלי אבל לא הייתי טוען שמאמר שמביא שני ציטוטים ארוכים בגוף הטקסט ושמונה עשר הערות שוליים לוקה במחסור באסמכתאות והוכחות.

  אני מקווה שלאור הדברים שכתבתי תקרא את המאמר בשנית במטרה למצוא בו את המסרים שאני ניסיתי להעביר ולאו דווקה את אלו שאתה קיווית למצוא.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 14 ינואר 2018 11:32 הוסף ע״י דניאל

  שונא דת אנוכי(את האנשים בעיקר, את התורה עצמה מחפש אני להוצי אמליבי ללא הצלחה בינתיים), ואף שונא חבד.
  אך לצערתי כתבת ולא אמרת כלום. הגחכת את דמותו בהשוואות, אך לא הבאת הוכחות ולא סתרת כלום מתורתו.
  רואים שגם אתה, כמו הדתיים, שבוי בדעות קדומות ובשנאה תהומית לצד השני.

התגובות האחרונות