Skip to content

1VSDAT

הרבי מלובאוויטש
חמישי, 05 אוקטובר 2017 21:07

נבואת הסרק של נביא השקר

חסידי חב"ד טוענים שהרבי שלהם היה נביא משום שהוא עומד בכל הקריטריונים שהרמב"ם הציב לקביעת מהימנותו של נביא אמת. עם זאת, הרמב"ם קבע שדי הבטחת טובה אחת שלא התגשמה כדי לקבוע שהמתיימר להיות נביא הוא נביא שקר ולא נביא אמת ולפחות במקרה אחד מתברר שכל מי שסמך על נבואה מובהקת של הרבי לא רק עשה מעצמו צחוק אלא גם הפסיד את החלק הארי של השקעתו: 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים