Skip to content

1VSDAT

מנחם מנדל שניאורסון
שבת, 07 אוקטובר 2017 21:14

הרבי מליובאוויטש כדולצינאה

בהזיותיו של דון קישוט, דולצינאה הצטיירה כגבירה כלילת יופי ושלמות. בהזיותיהם של חסידי חב"ד, הרבי מליובאוויטש מצטייר כגדול הדור, נביא, מלך ומשיח. מה נוכל להסיק מהדמיון בין הרבי מליובאוויטש לדולצינאה? מה יכול דון קישוט ללמדנו על מעריציו של הרבי?  

חמישי, 05 אוקטובר 2017 21:07

נבואת הסרק של נביא השקר

חסידי חב"ד טוענים שהרבי שלהם היה נביא משום שהוא עומד בכל הקריטריונים שהרמב"ם הציב לקביעת מהימנותו של נביא אמת. עם זאת, הרמב"ם קבע שדי הבטחת טובה אחת שלא התגשמה כדי לקבוע שהמתיימר להיות נביא הוא נביא שקר ולא נביא אמת ולפחות במקרה אחד מתברר שכל מי שסמך על נבואה מובהקת של הרבי לא רק עשה מעצמו צחוק אלא גם הפסיד את החלק הארי של השקעתו: 

חמישי, 14 יולי 2016 13:43

כיצד נראית כת פולחן אישיות

כל החסידויות, כפי שכבר טענתי, הן כתות וחב"ד אינה יוצאת מן הכלל. אדרבה היא ההוכחה הניצחת ביותר לנכונותו של הכלל הזה. לחב"ד אין אדמו"ר מכהן וכדי להפיק את המירב ממוסד האדמו"רות היא חייבת להמשיך ולטפח את פולחן האישיות של מנהיגה האחרון, הרבי מנחם מנדל מליובאוויטש. חב"ד השקיעה סכומים גדולים בשיווק, פרסום ויחסי ציבור וללא ספק היא הכת המיסיונרית המיומנת והמשוכללת ביותר שפועלת היום בשוק הישראלי. במאמר זה אני מסביר כיצד הכת משתמשת בכל אמצעי אפשרי, ובעיקר באתרי האינטרנט שלה, להאדרת שמו ולטיפוח פולחן אישיותו של האדמו"ר האחרון, אותו היא הפכה לגדול הדור, נשיא הדור, נביא, מלך ומשיח.

מאמר זה מתמצת מאמר שפרופסור רחל אליאור כתבה באנגלית לכנס פרינסטון בשנת 1996 בו היא מתארת את התפתחות האידיאולוגיה המשיחית של חסידות חב"ד מאז תחילת מלחמת העולם השנייה ועד למועד כתיבת המאמר.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים