Skip to content

1VSDAT

Open menu
רביעי, 09 נובמבר 2011 01:06

שאר התמיכות במוסדות תורניים בתקציב 2010 וסיכומים

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הטבלאות הבאות מציגות את התקציבים של כל המשרדים, להוציא תקציבי האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך, שהופנו לתמיכה במוסדות תורניים בשנת 2010. הנתונים נלקחו מפורטל השירותים והמידע הממשלתי. בהמשך לטבלאות ניתנים סיכומים שמבליטים את העדפת המוסדות התורניים על פני כל שאר המוסדות.
 
 
                  תמיכות במוסדות שמנצלים את התמיכה לטובת עצמם  
 
 
משרד החינוך, הנצחת רבנים ראשיים
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
הוועד להוצאת כתבי מרן הגאון הראשלצ
 
101,940
וזאת לראיה מפעלי תרבות ותורה להנצ
290,137
סה"כ התמיכות ב-2 מוסדות
392,077
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
392,077 ₪ שניתן למשרד החינוך
 למען הנצחת הרבנים הראשיים
 
 
100%
 
 
משרד החינוך, העצמה רוחנית בחמד
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
קרן חרות – חברה רווחה ותרבות
  
 
4,900,000
סה"כ התמיכות במוסד אחד
4,900,000
שיעור התמיכות במוסד זה מתוך תקציב בסך
4,900,000 ₪ שניתן למשרד החינוך
 להעצמה רוחנית בחמד
 
 
100%
 
 
משרד החינוך, מדרשות ליהדות ולימודי א"י
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אורות הגליל
 
281,344
איגוד המדרשות ליהדות וללימודי ארץ י
937,897
אל-ארצי אילת
277,119
בית מוריה באר שבע
232,138
גשר - עמיעד
318,440
גשר מפעלים חינוכיים
290,300
המדרשה בארץ בנימין
461,687
המדרשה לידע המקדש
270,020
חלקת השדה- מרכז סיור ולימוד אלון מו
615,210
יד-לעד בית העדות למורשת הציונות ה
136,772
מדרשה למורשת ישראל ראש פינה
226,755
מדרשה תורנית העיר העתיקה צפת
189,711
מדרשת - שומרון - מדרשה ליהדות ולימו
259,679
מדרשת ביחד - ירוחם
582,160
מדרשת הארץ ומצוותיה
130,422
מדרשת הגולן
904,544
מדרשת התורה והארץ
244,341
מדרשת חברון
728,597
מדרשת מעלה חבר
511,614
מדרשת נצרים
328,166
מדרשת קשת יהונתן
313,997
מעיינות האומה
333,462
מרחביה המסלול היהודי עכו
138,372
מרחבים חב לחנוך ותרבות
103,315
מרכז סיור ולימוד סוסיא – הר חברון
889,494
מרכז סיורי תנך
534,917
עמותת מדרשת הדרום
275,240
ציוני דרך המדרשה למורשת הציונות מזכ
225,722
קריה חינוכית תורנית במצפה רמון
308,000
ראשית ירושלים
317,126
רמות שפירא - מרכז חינוכי
466,796
סה"כ התמיכות ב-31 מוסדות שונים
11,833,357
שיעור התמיכות במוסד זה מתוך תקציב בסך
12,749,712 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכה במדרשות ליהדות ולימודי א"י
 
 
93%
 
 
משרד החינוך, תמיכה במוזיאונים
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
היכלשלמה המרכז למורשת היהדות בירוש
 
 
101,535
סה"כ התמיכות במוסד אחד
101,535
שיעור התמיכות במוסד זה מתוך תקציב בסך
6,916,259 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכה במוזיאונים
 
 
1.5%
 
 
משרד החינוך, תמיכה במכללות ומוסדות על תיכוניים
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
איגוד י.נ.ר. - יועצי נישואין רבניים
 
31,368
אמונה-תנועת האשה הדתית לאומית
 
46,383
סה"כ התמיכות ב-2 מוסדות
77,751
שיעור התמיכות במוסדות אלו מתוך תקציב בסך
181,000 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכה במכללות ומוסדות על תיכוניים
 
 
40%
 
 
משרד החינוך, מרכזים להעמקת החינוך היהודי
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אומץ - מפעלים חינוכיים
 
434,316
אור לנוער
183,958
אחי - אחדות חברת ישראל
502,781
איגוד המרכזים להעמקת החינוך היהודי
717,199
אל עמי - אל עצמי
388,720
בדרכי אבות - הקרן לחינוך יהודי ציונ
121,651
בית כנסת קדם - הקהילה ליהדות מתקדמת
100,000
בית מוריה באר שבע
221,930
החוויה היהודית
266,633
המדרשה בקרית מלאכי
94,938
המרכז הישראלי איחוד בתי הכנסת האורת
127,461
המרכזיה הפדגוגית ללימודי היהדות סבי
179,155
העמותה לפיתוח המורשת היהודית - מיתר
110,538
חלד - חנוך לנער עפ דרכו - מפעלים
563,334
יחי עם ישראל
297,111
מבראשית - תנועה חברתית רוחנית
262,562
מדרשת בית שאן - ללכת בדרכיו
72,558
מדרשת בית שמש
93,879
מדרשת דימונה לתרבות יהודית
234,758
מדרשת הגולן
245,270
מדרשת חמדת - רעות רמת גן
72,492
מדרשת נגה- מפעלים חינוכיים, חברתיים
57,701
מדרשת צוריאל - מרכז לזהות יהודית, א
417,802
מדרשת-תורה עם דרך ארץ
96,580
מכון שי, שבות יהודה להכרת היהדות
112,845
מעיינות האומה
170,198
מעלה אורה
231,861
מרחבים חב לחנוך ותרבות
114,818
מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
168,731
מרכז להעמקת החינוך היהודי - אילת
166,520
נועם ישראל - עמותה לקירוב לבבות בעם
135,838
נחלת שי עש שמואל לשם זל ויוסף לו
85,836
קרן אל-אור עש אלון בבאין ואוריאל פ
84,484
קרן החינוך למען בתי ספר תלי
96,968
קרן יהודית לחינוך ורווחה עש יהודית
109,595
רעות שדרות
72,117
שוחרי מורשת יעקב - עמותה
172,580
סה"כ תמיכות ב-37 מוסדות שונים
7,585,718
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
7,712,122 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכה במרכזים להעמקת החינוך היהודי
 
 
98.3%
 
 
משרד החינוך, פעולות התנדבותיות בקהילה
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
לאורו נלך
 
 
500,000
סה"כ תמיכה במוסד אחד
500,000
שיעור התמיכות במוסד זה מתוך תקציב בסך
500,000 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכה בפעולות התנדבותיות בקהילה
 
 
100%
 
 
משרד החינוך, פרויקטים בחינוך הטכנולוגי
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
נשי אמית
 
 
50,000
סה"כ תמיכה במוסד אחד
50,000
שיעור התמיכות במוסד זה מתוך תקציב בסך
1,458,000 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכה בפרויקטים בחינוך הטכנולוגי
 
 
3.4%
 
 
משרד החינוך, שיעורי תורה ותרבות שלא במסגרת לימודים
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
חסדי אחים לעילוי נשמת יעיש בן מרד
 
278,945
א.ל.ה – מפעלי חינוך ורווחה
1,939,273
אבני נעם
203,299
אור חיה- המרכז לאישה היהודיה
408,588
אל המעיין קרן חנוך למורשת יהדות ספר
17,335,821
אל עמי – אל עצמי
371,868
אמונה-תנועת האשה הדתית לאומית
77,917
ארגון נשי ובנות חבד באהק
377,038
ארגון נשים – מרגלית – אם בישראל
189,981
דרכי אבות – ירושלים
268,085
הליכות עם ישראל
785,640
התנועה המסורתיתThe masorti movement
129,857
יד לשבים – שעריים רחובות
434,484
ישע בנימין
839,411
מכון פועה – פוריות ורפואה עפי ההל
84,100
מעייני ההתישבות
867,807
מעלה – המרכז לציונות דתית
3,491,819
מצאנו מים – מכון ללימודי היהדות לקי
984,871
מרחבים חב לחנוך ותרבות
44,204
עמותת נעשה ונשמע המרכז ללימודי יהדו
1,835,272
ערכים – אגודה להפצת התודעה היהודית
562,439
קרן התרבות דגל ירושלים
1,054,501
רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה תרבותי
864,887
רשת שיעורי תורה ותרבות יהודית עש ה
1,389,977
רשת שעורי תורה – מעיינה של תורה
3,831,411
שעלי תורה
264,397
תודעה – רשת ארצית להאדרת התודעה היה
2,575,857
תורה ויהדות לעם
5,723,788
תנועת הנוער בני חיל
484,465
סה"כ תמיכה ב-29 מוסדות שונים
47,700,002
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
47,700,002 ₪ שניתן למשרד החינוך
לשיעורי תורה ותרבות שלא במסגרת לימודים
 
 
100%
 
 
משרד החינוך, תמיכות מנהל החינוך הדתי
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
ידידים למען הנוער והחברה
 
750,000
הרחבת המעגלים
 
4,300,000
סה"כ תמיכה ב-2 מוסדות שונים
5,050,000
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
5,050,000 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכות במנהל החינוך הדתי
 
 
100%
 
 
משרד החינוך, תמיכות בתנועות נוער – השתתפות ואחזקה
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אריאל - תנועת נוער ישראלית
 
2,099,237
היכלי ענג - תנועת נוער
1,633,364
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בארץ
1,887,734
תנועת בנות בית יעקב - בתיה
8,572,238
תנועת בני עקיבא בישראל
10,508,805
סה"כ תמיכה ב-5 מוסדות שונים
24,701,378
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
68,577,590 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכות בתנועות נוער – השתתפות ואחזקה
 
 
36%
 
 
משרד החינוך, תמיכה בתרבות יהודית
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
אבני נעם
147,464
אור חיה – המרכז לאישה היהודיה
993,706
אחי – אחדות חברת ישראל
39,878
אל עמי – אל עצמי
30,014
אסנט – היבטים פנימיים של סגנון החיי
128,882
ארגון נשי ובנות חבד באהק
24,055
בנין שלם מכון לעניני נישואין ומשפחה
80,038
דרכי אבות – ירושלים
756,341
היכלי ענג – ארגון נשות גור
218,624
המרכז הישראלי איחוד בתי הכנסת האורת
109,418
יהדות באהבה ובאמונה מיסודו של מכון
86,660
מורשת הגליל העליון
78,206
מכון שיטים
47,980
מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
79,192
ערכים – אגודה להפצת התודעה היהודית
430,202
עתיד במידבר
45,937
צומת-צוותי מדע ותורה
50,728
ראש יהודי
47,910
סה"כ התמיכות ב-18 מוסדות שונים
3,395,235
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
3,723,629 ₪ שניתן למשרד החינוך
לתמיכות בתרבות יהודית
 
 
91%
 
 
משרד התרבות והספורט, תמיכה במוזיאונים
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
היכל שלמה המרכז למורשת היהדות בירושלים
 
 
247,979
סה"כ התמיכות במוסד אחד
247,979
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
38,183,254 ₪ שניתן למשרד התרבות והספורט
לתמיכה במוזיאונים
 
 
0.65%
 
 
משרד התרבות והספורט, תמיכה במוסדות תרבות, מדע ומחקר
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
בית מורשה בירושלים – מרכז ללימודים
 
188,542
ברית נאמני תורה ועבודה בישראל
51,687
גנזךקידוש השם מכון לתיעוד, מחקר וה
1,888,565
היכלשלמה המרכז למורשת היהדות בירוש
25,000
הקרןהמרכזית למוסדות דת ,חינוך ותרב
50,000
מכוןמשה - לחקר משנת הרמבם מייסוד
145,991
מרכזיעקב הרצוג ללימודי יהדות
50,000
צומת-צוותימדע ותורה
103,604
תואר
 
117,000
סה"כ התמיכות ב-9 מוסדות
2,620,389
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
16,224,828 ₪ שניתן למשרד התרבות והספורט
לתמיכה במוסדות תרבות, מדע ומחקר
 
16%
 
 
משרד התרבות והספורט, תמיכה במוסדות תורניים
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אוצר הפוסקים
 
600,000
אוצר מפרשי התלמוד
184,967
אוצרות שלמה להוצאת וההדרת כתבי מרן
231,000
אור המזרח
184,967
אורות יהדות המגרב - מכון לחקר הקהיל
216,858
אריאל מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל
63,782
בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החקלאי
465,606
דרכי הוראה לרבנים
287,018
דרכי שמחה
240,000
הוצאת אנציקלופדיה תלמודית בעמ
637,817
הישיבה הגבוהה אור-עציון
299,774
הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירוש
26,404
המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים
43,392
המכון לחקר החקלאות עפי התורה
63,782
המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש
159,454
המכון למצוות התלויות בארץ
250,000
המכון עש דר פלק שלזינגר זל לחקר
331,665
המכון עש מרן הרב צבי יהודה קוק זצ
130,000
התורה והארץ
369,934
כולל דעת תורה - ומכון להוצאת ספרים,
89,294
כולל עיון הדף
27,947
כתר - מכון לכלכלה עפ התורה
146,698
מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית
210,480
מורשה להנחיל
191,345
מורשת המשפט בישראל
127,563
מכון אלחנן
95,673
מכון בית אהרן וישראל למחקר כתי והו
210,000
מכון בני משה לחקר כתבי יד עש המהר
38,269
מכון הלכה ברורה וברור הלכה
637,817
מכון הרב פראנק
220,000
מכון הרי פישל לדרישת התלמוד ומשפט ה
200,000
מכון התלמוד הישראלי השלם עש הרב הר
446,472
מכון יחוה דעת לפרסומים תורניים הל
400,000
מכון ירושלים בתי מדרש לאברכים
267,883
מכון לרבני ישובים
200,000
מכון מדעי טכנולוגי להלכה
255,127
מכון מעליות
357,177
מכון משנת רבי עקיבא
95,673
מכון ראש פינה בירושלים
300,000
מכון שלמה אומן זל
250,000
מכון שער המשפט
95,673
מעמק חברון- מכון חקר תורני
95,673
נתיבי ההלכה - מאגרי מידע תורניים
35,533
צומת-צוותי מדע ותורה
261,505
קהל עדת ירושלים
250,000
קרן פרסים לישיבות עש ישמח משה הרב
63,782
סה"כ התמיכות ב-46 מוסדות שונים
10,356,004
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
10,356,004 ₪ שניתן למשרד התרבות והספורט
לתמיכות במוסדות תורניים
 
 
100%
 
 
משרד התרבות והספורט, מורשת עדות ישראל
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אורשלום עש ר שלום טייאר זצוקל
 
165,000
אגודתישיבת קרלין סטולין בית אהרון
121,000
אורותהגליל
262,000
ישיבתחידושי הרימ
82,500
מכוןתל אביב לחזנות
140,000
מקהלתהחזנים הירושלמית
20,000
מרכזתרבות דתי לנוער, נוה-שאנן, חיפ
 
25,000
סה"כ התמיכות ב-7 מוסדות שונים
815,500
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
8,985,594 ₪ שניתן למשרד התרבות והספורט
לתמיכה במורשת עדות ישראל
 
 
9%
 
 
משרד התרבות והספורט, מענק ירושלים לתרבות
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אספקלריא
 
23,880
היכלשלמה המרכז למורשת היהדות בירוש
149,972
מעלהבית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולא
 
800,000
סה"כ התמיכות ב-3 מוסדות שונים
973,852
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
23,000,000 ₪ שניתן למשרד התרבות והספורט
כמענק ירושלים לתרבות
 
 
4.2%
 
 
משרד התרבות והספורט, תמיכה בתרבות בקהילה
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אגודתישיבת קרלין סטולין בית אהרון
 
80,000
אורחיה- המרכז לאישה היהודיה
20,000
היכליענג - ארגון נשות גור
83,715
תואר
30,000
סה"כ התמיכות ב-4 מוסדות שונים
213,715
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
7,345,649 ₪ שניתן למשרד התרבות והספורט
לתמיכה בתרבות בקהילה
 
 
2.9%
 
 
משרד הרווחה, סיוע בפנימיות
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אגודת אור ברוך
 
64,680
אגודת אחרית הימים
52,920
אגודת יוצאי בוכרא בני ברק
135,240
אגודת ישיבת חסידי גור חיפה
130,830
אגודת ישיבת קרלין סטולין בית אהרון
893,760
אגודת מוסדות קהילתיים קרית צאנז
941,290
אגודת נועם שמעון
141,120
אגודת נפש החיים שעי מרכז קהילתי ת
264,600
אגודת קרן אורה בכרמיאל
47,040
אגודת תומכי ישיבת שער אליעזר קרטשני
176,400
אהלי תפארת משה בביתר
282,240
אוזר ישראל בגבורה
94,080
אולפנא קרית ארבע חברון
35,280
אולפנת לבונה
393,960
אולפנת עפרה
76,440
אולפנת רעיה
235,200
אור משה תל אביב
88,200
אור שרגא יצחק
141,120
אורות התשובה עש רבי סעדיה אדתי ורב
64,680
אלקבץ - אגודה להגברת קדושה בעיר צפת
176,400
בדרכי רבותינו
93,590
בית דוד - קרית גת
220,010
בית היתומים ציון בלומנטל ים
288,120
בית הכנסת ובית מדרש אור השלום עש מ
199,920
בית הכנסת ובית מדרש פאר השלום עש ה
141,120
בית המדרש עוד יוסף חי שכם
76,440
בית ועד הר-חברון
141,120
בית יעקב - דרכי רחל
205,800
בית יעקב אבות באשדוד
6,000
בית לוי-יצחק ישיבת חבד ליובאוישט
578,690
בית מדרש גבוה לתורה ישיבת בית רבי ש
227,850
בית מדרש גבוה לתורה עטרת ישראל
150,920
בית מדרש לתורה והוראה אלון מורה - ש
47,040
בית מדרש עליון בני ברק - עי קונגרג
376,320
בנין אב
223,440
ברכת אפרים
235,200
ברכת יוסף קרית הרצוג
58,800
ברכת ישראל מאיר
82,320
גאון צבי
444,920
דרך תקוה
82,320
הדרת ירושלים
1,039,780
היכל אברהם אלימלך המתיבתא לצעירים מ
194,040
הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירוש
182,280
הישיבה הגדולה שפת אמת (ישיבת גור)
264,600
הישיבה הקדושה והתת תורת אמת הכללית
117,600
המעין קרן מילגות למחוננים
335,160
המרכז לישיבות וכוללים שעי אור-החי
47,040
והודעתם לבניך - משכן שלמה ירושלים
564,480
זכרון דוד לעינ דוד נגר בן דאדא
88,200
זכרון נחום - בני ברק
829,080
זרע יצחק
194,040
חכמת שלמה רחובות עש הרהג ר שלמה
135,240
חלוצה - אגודה שיתופית קהילתית חקלאי
264,600
יחל ישראל
311,640
ים התורה רמות ירושלים עש ר יעקב מ
499,800
יעד מרדכי - צרפת
317,520
ישיבה דחסידי בעלזא ירושלים
629,650
ישיבה ובית מדרש לתורה תהילה לדוד
243,530
ישיבה למצויינים בית מרדכי אשדוד
346,920
ישיבה לצעירים בית שמש - בני ברק
640,920
ישיבה לצעירים יסודות
290,080
ישיבה לצעירים מאור אליהו בקרית טלז-
52,920
ישיבה לצעירים נר ישראל דחסידי גור
120,050
ישיבה לצעירים קניני התורה ומפעל החס
158,760
ישיבה לצעירים רחובות
153,860
ישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכסנד
82,320
ישיבות פאר משה
111,720
ישיבת אבן ישראל
152,880
ישיבת אוהל מועד, ירושלים
141,120
ישיבת אופקים
252,840
ישיבת אור אלחנן
904,663
ישיבת אור ישראל -פתח תקוה
399,840
ישיבת אמרי אמת דחסידי גור
135,240
ישיבת ארחות תורה
345,450
ישיבת באור שמואל עש הגרש רוזובסקי
396,900
ישיבת באר התורה
182,280
ישיבת באר יהודה
422,380
ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים
456,190
ישיבת בית חלקיה
511,070
ישיבת בית ישראל עש האדמור הקדוש ר
245,000
ישיבת בית מאיר עש מרן הגאון ר מאיר
229,500
ישיבת בית מתתיהו עש הגהצ ר מתת
170,520
ישיבת בני עקיבא אדרת בת ים חולון
23,520
ישיבת בני צבי בית-אל
88,200
ישיבת ברסלב רח ברסלב בני ברק
188,160
ישיבת דובר שלום
294,000
ישיבת דעת חיים
288,120
ישיבת הבוכרים
194,040
ישיבת הגאון מטשעבין כוכב יעקב י-ם
305,760
ישיבת הרב עמיאל (ישיבת הישוב החדש
111,720
ישיבת זוהר התורה
117,600
ישיבת חיי משה לצעירים, ירושלים
246,960
ישיבת חכמי לובלין זכרון מאיר
341,040
ישיבת חכמת התורה ותפארתה
417,480
ישיבת חכמת שלמה דבאבוב בני ברק
205,800
ישיבת י-ם שעי ישיבת רבנו מרן א. י.
17,640
ישיבת יקירי ירושלים נעם
596,820
ישיבת ישמח משה ושבות יהודה
216,580
ישיבת כנסת חזקיהו - כפר חסידים
111,720
ישיבת מאור התורה ירושלים עש הרהג
283,220
ישיבת מאור יצחק עש הרהח יעקב יצחק
17,640
ישיבת מיר לצעירים
222,460
ישיבת מעלה-חבר
117,600
ישיבת משכן יעקב עש יעקב כץ חכ
11,760
ישיבת נחלת ברוך - שארית יוסף
145,040
ישיבת נחלת הלוויים
131,320
ישיבת נחלת-דוד עש הרב הגאון ר דוד
142,590
ישיבת נתיבות יעקב ירושלים
264,600
ישיבת סלבודקה כנסת ישראל
548,800
ישיבת פוניבז
476,770
ישיבת קול תורה
691,880
ישיבת קמניץ כנסת בית יצחק
281,260
ישיבת רבינו חיים עוזר בני ברק
129,360
ישיבת רוזין - מתיבתא תפארת ישראל
358,680
ישיבת שעלבים
154,350
ישיבת שפתי צדיק קריה חסידית חצור
77,910
ישיבת תומכי תמימים חבד ליובאוויטש
235,200
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חבד
35,280
ישיבת תורה אור - ירושלים בנשיאות הר
217,560
ישיבת תורה והוראה
135,240
ישיבת תורת מנחם
235,200
ישיבת תפארת התלמוד ירושלים
670,320
ישיבת תפארת יעקב – עש הרהח ר צבי
423,360
ישיבת תפארת משה בני ברק
250,000
כולל פיטסבורג צדקת יוסף
205,800
כנסת יחזקאל אלעד
482,160
כנסת יצחק - קרית ספר
82,320
כנסת יצחק חדרה
299,880
כנסת מאיר
129,360
כפר- צבי סיטרין בעמ
76,440
מגן אבות - צפת
205,800
מדרשת מעמקים
76,440
מוסדות אהבת משה
582,120
מוסדות אהל משה בני ברק
288,610
מוסדות אהלי תורה ויראה
99,960
מוסדות אור גאון בישראל
141,610
מוסדות אור מנחם ביתר עילית
205,800
מוסדות אמרי חיים ויזניץ - מודיעין ע
124,950
מוסדות באר אברהם דחסידי סלאנים
535,080
מוסדות בית אשר ובית המדרש בית יעקב
574,770
מוסדות דרך פיקודיך
223,440
מוסדות התורה דחסידי בית אל יכבץ
60,270
מוסדות התורה והחינוך גור ערד
241,080
מוסדות התורה והחסד ובית כנסת, שכון
340,550
מוסדות ויזניץ אמרי חיים
452,760
מוסדות ויזניץ בארץ הקודש
552,720
מוסדות וישיבה מענה שמחה
107,800
מוסדות ותלמוד תורה זוועהיל בית מרדכ
276,360
מוסדות חבד בהרי יהודה בעמ חלצ
41,160
מוסדות חינוך וחסד פני מנחם בית שמש
241,080
מוסדות חינוך חבד ברחובות
117,600
מוסדות חינוך לנוער לתורה ויהדות
158,760
מוסדות חנוך אור החיים בניברק
51,940
מוסדות חסידי בעלזא בני-ברק
615,930
מוסדות חסידי דאראג
205,800
מוסדות טשארנאביל
299,880
מוסדות ירים משה
430,220
מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית
175,420
מוסדות מאור ישראל של חסידי גור בנ
132,300
מוסדות משכנות התורה
158,760
מוסדות נצח אשר
105,840
מוסדות סטולין קרלין בני ברק
75,950
מוסדות צמח צדיק ויזניץ אלעד
199,920
מוסדות קרלין סטולין בקרית ספר בנשיא
114,660
מוסדות שער התורה אשדוד
217,560
מוסדות שערי ציון בני ברק
155,330
מוסדות תוספות יום טוב
292,530
מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית
370,440
מוסדות תורה ושלום בישראל
176,400
מוסדות תפארת משה בצלאל
176,890
מכון מורשת גד
152,880
מנחת ישראל
258,720
מעין ההלכה - באר רפאל
282,240
מעלות התורה
435,120
מעלות חיים
164,640
מפעלי תורה וחסד לזכרון שרה זיסל
517,440
מקור חיים - מוסדות חינוך להפצת התור
35,280
מרכז התורה רחובות
419,440
מרכז חינוכי תורני בני ובנות ציון -
288,120
מרכז חינוכי תורת חיים - בית אחיעזר
182,280
מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב מגן יש
111,720
מרכז להפצת אורייתא קדישתא ישיבה גבו
67,620
מרכז לחינוך תורני ישיבת זכרון יעקב
332,220
מרכז מוסדות ויזניץ -אשדוד
246,960
מרכז מוסדות נדבורנה בארהק
341,040
מרכז רוחני לתורה וחסד משנת ציון ויר
1,172,080
מרכז תורה וחסד עם רם
147,000
מרכז תורני ברכיה חכמת רחמים
147,000
מרכז תורני זכות לעמי
446,880
מרכז תורני חסידי לצעירים בני עליה ש
418,460
משכן ציון ירושלים
147,000
משכן שמעון
64,680
משכנותיך ישראל ירושלים
235,200
מתיבתא ירושלים - ירושתו
337,610
נהרדעא, מכון לתורה ולתעודה
35,280
נועם מנחם
288,120
נזר ישראל מוסדות תורה חינוך וחסד
311,640
נחלת שמואל- נוה יעקב
127,890
נר הצפון
123,480
נר שמואל
147,000
נשמת אהרן ויעקב
256,270
נתיב אור חדרה
11,760
נתיבות חיים - מרכז עש החידא לזכ
194,040
נתיבי קודש
176,400
עוז יונתן עש התנא הקדוש ר יונתן
47,040
עטרת הלויים
35,280
עמותה ישיבת נחלת משה
482,160
פאר התלמוד
188,160
צביה - רשת חינוכית תורנית - עש הרב
358,680
צפירה - אולפנת בני עקיבא, מוסד תיכו
111,720
קהילת טשכנוב
323,400
קול ברמה
219,030
קול סיני
493,920
קריה חינוכית תורנית במצפה רמון
70,560
קרית אונגוואר
99,960
קרית אמרי שפר
164,640
קרית המתיבתא-גבעת אולגה
47,520
קרית חינוך גליל מערבי
64,680
קרית חינוך ישיבת הנגב - חנוך לנער נ
382,280
קרית חנוך לבנים אשדוד
34,300
קרית נוער ירושלים
143,080
קרן עזרת מנחם
211,680
שארית יעקב לבית דוד
123,480
שלהבת הדרום
417,480
תורת חסד בגליל
58,800
תורת חסד ביהוד
120,050
תלמוד תורה חוות דעתירושלים
241,080
תלמוד תורה תפרח
576,240
תפארת מרדכי שלמה - ביתר
188,160
תפארת ציון
280,280
סה"כ התמיכה ב-230 מוסדות שונים
56,487,303
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
56,487,303 ₪ שניתן למשרד הרווחה
לסיוע לפנימיות
 
 
100%
 
 
משרד הרווחה, תמיכה בשירותי טיפול
 
 שם המוסד      
תקצוב בש"ח
 
מרכזהסיוע לנשים דתיות
 
 
318,373
סה"כ התמיכה במוסד אחד
318,373
שיעור התמיכות במוסד זה מתוך תקציב בסך
2,574,952 ₪ שניתן למשרד הרווחה
לתמיכה בשירותי טיפול
 
 
12.3%
 
 
המשרד לקליטת העליה, תמיכות בארגונים שעוסקים בעידוד העליה
 שם המוסד      
תקצוב בש"ח
 
נפש בנפש, גואיש סולס יונייטד[א]
 
 
24,346,000
סה"כ התמיכות במוסד אחד
24,346,000
שיעור התמיכות במוסד זה מתוך תקציב בסך
24,346,000 ₪ שניתן למשרד לקליטת העליה
עבור תמיכה בארגונים שעוסקים בעידוד עליה
 
 
100%
 
 
המשרד לקליטת העליה, תמיכות בקליטה חברתית
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אבני נעם
 
10,670
אגודות מוסדות חבד נתניה
37,548
אגודת בית אברהם עש אדמורי קופישני
61,999
אור אבנר
171,186
אור חיה – המרכז לאישה היהודיה
37,185
אחי – אחדות חברת ישראל
129,309
בית דוד – קרית גת
79,507
בית חבד המרכזי באר שבע, שעי צעירי
21,108
בית חבד טבריה שעי צעירי אגודת חב
16,475
בית חבד קרית שמונה שעי צעירי אגוד
59,912
בית חנה צפת
44,536
בית מוריה באר שבע
12,004
היכלי ענג – ארגון נשות גור
15,425
הישיבה הגבוהה אור-עציון
46,101
המרכז הישראלי איחוד בתי הכנסת האורת
41,342
מדרשת בית שמש
24,274
מדרשת ירושלים
184,289
מחניים – רשת חינוך יהודי – ישראלי ל
82,892
מחר – מעורבות, חינוך, רווחה
25,704
משכנותיך ישראל ירושלים
86,396
עמותת אלול – אלו ואלו
17,880
עתים – יעוץ ומידע במעגל החיים היהוד
22,016
קהילת אשל אברהם
20,470
תולדות ישורון
58,759
סה"כ התמיכה ב-24 מוסדות שונים
1,306,987
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
31,451,290 ₪ שניתן למשרד לקליטת העליה
לתמיכות בקליטה חברתית
 
 
0.33%
 
 
המשרד לשירותי דת, קשרים עם הגולה
 
שם המוסד       
התקצוב בש"ח
 
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות
 
2,502,533
מוסדות וישיבה מענה שמחה
1,040,063
מכון מדעי טכנולוגי להלכה
 
135,000
סה"כ תמיכה ב-3 מוסדות שונים
3,677,596
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
3,677,596 ₪ שניתן למשרד לשירותי דת
 לתמיכה בקשרים עם הגולה
 
 
100%
 
 
סיכום התמיכות במוסדות שמנצלים את התמיכה לטובת עצמם
 
המשרד
סך התמיכות
 במוסדות
  תורניים
סך כל
תמיכות
המשרד
% התמיכה
במוסדות
תורניים
 
משרד החינוך
 
1,037,223,179
 
1,166,717,670
 
88.9%
משרד התרבות והספורט
15,227,439
490,171,983
3.1%
משרד הרווחה
56,805,676
129,288,930
43.9%
משרד הקליטה
25,652,987
31,451,290
81.5%
המשרד לשירותי דת
3,677,596
 
4,198,352
88.0%
סך כל התמיכות במוסדות תורניים ושיעורם מסך התמיכות
הממשלתיות
 
 
1,138,586,877
 
 
2,033,702,984
 
 
56,0%
 
 
 
                                 תמיכה במוסדות שמסייעים לזולת
 
 
משרד הרווחה, קמחא דפסחא
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אגודת יד אליעזר
 
35,340
אגודת מפעלי תורה וחסד - חיפה
5,565
אהבת חסד בארץ הקודש
18,150
אהבת כל ישראל ירושלים
17,250
אור התורה ירושלים
75,000
אור מנחם עש סאל מנחם זהבי זל
27,900
ארגון החסד יד רחמים- זכרון יוסף
22,500
ארגון חסדי יוסף עש יוסף יעקובי
25,500
ארגון מאור שלמה לתורה וחסד
52,500
ארגון תומכי שבת חסדי יחיאל בירושלים
6,000
ארוחה חמה, קרית אתא
12,000
אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמוד
210,000
באר מים חיים קרית צאנז ירושלים
7,800
באר שובע
3,750
בית הכנסת וישיבה נר עזרא וקרן צדקה
5,850
בית התבשיל ומפעלי צדקה וחסד רומם קר
75,000
בית התבשיל טוב וחסד
5,250
ברכת ישרים
15,000
ברכת מרגלית
495,000
גמח חסדי יהודה דוד אליהו
14,250
חסד מציון - גמח מזון קריות, עש בן
49,500
חסדי שלום עש הרהח ר שלום שמש זל
33,750
יד עזרא ושולמית, ירושלים
153,915
יעשה יצליח
67,500
ישיבת רבינו חיים חורי
30,000
כרמי העיר
16,327
כתר שלמה ושרה ברסקה זצל, ירושלים
570,000
להחזיקם ולהחיותם
55,155
להשקות צמאי חסדך
6,540
לחיות בכבוד - עזרה למשפחות
15,000
מוסדות זיו התורה בית שמש
6,000
מוסדות עזרת יוסף
54,000
מורשת יהדות בוכרה בישראל
23,505
מסילות חסד ירושלים בארהק
5,700
מפעל החסד יד ביד לוד
49,710
מפעל חיים בעמ ביום 09.11.22 הופסק
54,000
מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף עש
615,000
מפעלי חינוך תורה וחסד - אור לאה
75,000
מפעלי תורה וחסד שלום יעשה
25,815
מתן בסתר - אשקלון
15,000
מתן בסתר קרית ספר
7,425
מתנדבים למען הזולת
3,900
נועם שבת
28,500
עוד יוסף חי (עש הגהצ רבי יוסף בני
90,000
עזר בנימין עש המחנך הרהצ בנימין ר
17,985
עמותת בית מרגלית
3,750
עמותת מצמיח ישועה נתניה
10,500
קהל עדת ירושלים
67,500
קופת החסד-אשדוד
10,500
קופת העיר מתן בסתר אלעד
17,925
קופת העיר שעי ועדת הצדקה
109,500
קופת הצדקה המרכזית
16,500
קופת רמבעהן כולל פולין ירושלים
45,300
שעלי תקווה
4,680
תפארת חן מפעלי צדקה וחסד
75,000
תפארת ימין
15,000
תקווה לזולת – ישראל
34,500
סה"כ התמיכה ב-57 מוסדות שונים
3,609,487
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
3,896,497 ₪ שניתן למשרד משרד הרווחה
עבור קמחא דפסחא
 
 
92.6%
 
 
משרד הרווחה, קרן סיוע לעמותות חברתיות[ב]
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אגודת רפואה וחיים ויזניץ, בנשיאות כ
 
285,454
אהבת כל ישראל ירושלים
23,232
אחי - אחדות חברת ישראל
126,260
אלין- בית נועם
563,107
אפשר- עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחי
600,000
אפשרות - עמותה לפתוח שרותי רווחה ות
30,000
ארגון החסד יד רחמים- זכרון יוסף ל
53,723
אשל בנימין - צפת
97,552
בוני עולם
470,900
בית היתומים ציון בלומנטל ים
463,416
בית התבשיל טוב וחסד
192,085
בית חבד המרכזי באר שבע, שעי צעירי
171,901
בית חבד קרית שמונה שעי צעירי אגוד
100,000
בית מוריה באר שבע
1,280,000
בית תקוות אם הבנים שמחה
137,897
בית-נריה קהילה תורנית לאומית נהריה
37,902
גשר - עמיעד
351,875
גשר מפעלים חינוכיים
559,500
היכלי ענג - ארגון נשות גור
80,000
המכון עש דר פלק שלזינגר זל לחקר
60,000
המרכז הישראלי איחוד בתי הכנסת האורת
1,676,543
התנועה המסורתיתThe masorti movement
260,000
חכמת מנחם
90,272
חלד - חנוך לנער עפ דרכו - מפעלים
206,163
חסד מציון - גמח מזון קריות, עש בן
183,729
חסדי העמק
149,570
יד עזרא ושולמית, ירושלים
1,020,270
ינובון בשיבה
29,146
יסודות - המרכז לליבון ענייני תורה
190,000
מדרשת ירושלים
299,192
מכון אורות ישראל המרכז להעמקת הזה
60,462
מפעל חיים בעמ (ביום 09.11.22 הופסק(
2,439,784
מפעלי חינוך תורה וחסד - אור לאה
198,464
מרכז הסיוע לנשים דתיות
70,148
מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
360,000
מרכז תורה וחסד עם רם
121,374
נאמנות לפיתוח שרותים לקשיש, צפת
114,120
נר שמשון חי - עמותה למעשי חסד ולתור
7,804
עתיד במידבר
93,000
סה"כ התמיכה ב-39 מוסדות שונים
13,254,845
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך 60,455,428 ₪ שניתן למשרד משרד הרווחה
לתמיכה בקרן סיוע לעמותות חברתיות
 
 
21.9%
 
 
משרד הבריאות, תמיכות
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אבני נעם
 
6,000
אגודת מפעלי תורה וחסד - חיפה
28,000
אגודת רפואה וחיים ויזניץ, בנשיאות כ
64,000
אורחות חיים, בני - ברק
39,000
אחיה - ללמוד שאתה יכול
33,000
ארגון חסדי יוסף עש יוסף יעקובי זצ
11,000
ארגון מאור שלמה לתורה וחסד
53,000
ארגון רפעה - רפואה עפי הלכה
22,000
בית חם תורה עם דרך ארץ
21,000
בית נתן
22,000
ברוח - תמיכה רוחנית והכשרה
18,000
המכון עש דר פלק שלזינגר זל לחקר
35,000
זקא - איתור חילוץ והצלה
49,000
חסדי שבתאי
3,000
לב מלכה
147,000
למען אחי - רמת בית שמש
11,000
מכון פועה - פוריות ורפואה עפי ההל
34,000
מסגרת שמעיה
25,000
נר דוד אבי, אשקלון
41,000
עלי שיח
27,000
עמותת בית מרגלית
3,000
קו-לרחל
11,000
קרן תושבים מודיעין עילית
16,000
רפואה וישועה - אגודת ביקור חולים דח
74,000
רפואה ושמחה
45,000
ש.ב.ח - שיקום בנים חרדי
22,000
שלוה - אגודת שחרור למשפחה ולילד המו
111,000
שערי מרפא עש הרב יצחק אייזיק ניסנב
12,000
סה"כ התמיכה ב-28 מוסדות שונים
983,000
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב בסך
12,212,000 ₪ שניתן למשרד משרד הרווחה,
לתמיכה בקרן סיוע לעמותות חברתיות
 
 
8.0%
 
 
סיכום התמיכות למוסדות שמסייעים לזולת
 
המשרד
סך התמיכות
 במוסדות
 תורניים
סך כל
תמיכות
המשרד
שיעור התמיכה
   במוסדות
   תורניים
 
משרד הרווחה
 
16,864,332
 
129,288,930
 
13.0%
משרד הבריאות
 
983,000
12,212,000
8.0%
סך כל התמיכות במוסדות
תורניים שמסייעים לזולת
 
17,847,332
 
141,500,930
 
12.6%
 
 
                  סיכום כל התמיכות במוסדות תורניים
 
סיכום כל התמיכות במוסדות תורניים
 
המשרד
סך התמיכות
 במוסדות
 תורניים
סך כל
תמיכות
המשרד
% התמיכה
במוסדות
תורניים
 
משרד החינוך
 
1,037,223,179
 
1,166,717,670
 
88.9%
משרד התרבות והספורט
15,227,439
490,171,983
3.1%
משרד הרווחה
73,670,008
129,288,930
57.0%
משרד הקליטה
25,652,987
31,451,290
81.5%
המשרד לשירותי דת
3,677,596
4,198,352
88.0%
משרד הבריאות
 
983,000
12,212,000
8,0%
סך כל התמיכות ושיעורם מסך התמיכות הממשלתיות
 
1,156,434,209
 
2,033,702,984
 
56.8%
 
 
                                              הערות
 
 *
המוסדות נבדקו אחד לאחד באינטרנט בכדי לקבוע שהם אכן מופעלים על ידי גורמים תורניים. בכל מקרה של ספק פסקתי לקולא ולא הכללתי את המוסד ברשימה. עם זאת, ייתכן שבטעות הכללתי ברשימה מוסדות שאינם מופעלים על ידי גורמים תורניים או השמטתי מוסדות שראויים להכלל ברשימה ולכן אודה לקוראים אם הם יתקנו את טעויותי על ידי שליחת תגובה למאמר זה.
 
 *
במוסדות שמקבלים תמיכות שנועדו לסיוע לזולת לא ניתן לקבוע בודאות שהכספים אינם מופנים לתשלום משכורות לגורמים תורניים.
 *
הנתונים אמנם נלקחו מדוחות ממשלתיים אך הם עובדו ידנית ולכן ייתכן ויימצאו בהם טעויות חישוביות. גם כאן אודה לקוראים אם הם יתקנו את טעויותי על ידי שליחת תגובה למאמר זה.
 
 *
למען הסר ספק, לא כל המוסדות ברשימה הם מוסדות חרדיים ולצידם ניתן למצוא גם מוסדות של הציונות הדתית, התנועה המסורתית וגורמים אורטודוקסים.
 
 
 
טעיתי? עיוותי? השמטתי? סילפתי? שכחתי? הולכתי שולל? לא הבנתי? לא הצגתי תמונה מלאה? בתחתית הדף תוכלו להעיר על המאמר ולכתוב כל העולה על רוחכם. אינכם צריכים להרשם מראש ואינכם צריכים אפילו להזדהות בשמכם האמיתי. עם זאת, אודה לכם אם את ההשמצות האישיות תפנו לדף התגובות הכלליות או למדורים המתאימים בפורומים.
 
 

 


הארגון הוא זרוע של ה-Orthodox Union ארגון הקהילות האורתודוקסיות בארה"ב ראה אתר שלהם.
[ב]              
לא השתכנעתי שכל המוסדות הללו משתמשות בתמיכה לטובת הזולת.
נקרא 9624 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

5 תגובות

 • קישור לתגובה שבת, 19 נובמבר 2011 19:18 הוסף ע״י עדי אביר

  מאור,

  אם תשים לב אני עדיין לא הבעתי את דעתי על המספרים בטבלאות. בשלב זה אני רק מציג אותם. את הניתוח אעשה במאמר שנמצא עתה בכתיבה. עם זאת, אוכל כבר עתה לענות לשאלתך: אני מניח שאף אם 'עמותת חסד יד ביד לוד' תומכת בכל האביונים והמדוכאים בעיר לוד, מנהלה, הרב גלויברמן, הוא יהודי חרדי וגם שאר עובדי העמותה אינם משתייכים לבני המיעוט הערבי ואף לא למגזר החילוני. עתה נותרו שתי אפשרויות: או שהרב גלויברמן וצוותו עובדים בהתנדבות ואז מגיעים להם הערכה עצומה, אות המתנדב ואות כבוד, או שהרב גלויברמן וצוותו מקבלים שכר מהעמותה ואז מאד הייתי רוצה לדעת מה שיעור הוצאות השכר מכלל הוצאות העמותה ומה עלות העסקתם של חמשת עובדי העמותה. אנא, בקש מהרב גלויברמן את הדוחות הכספיים של העמותה, בדוק את הנתונים הללו וחשוף אותם באתר זה. אני אהיה הראשון להתנצל אם יסתבר שאין שום ממש בחשדות שתמיד תוקפות אותי כל אימת שאני שומע את צירוף המילים 'עמותה חרדית'.

  אין זה דומה למקרה בו אדם חרדי מנהל את קרן הפנסיה שלי. קרנות פנסיה מחויבות בשקיפות ואני יכול לראות מה בדיוק נעשה בכסף שלי. יתר על כן, קרנות הפנסיה מנוהלות על ידי דירקטוריון שאחראי כלפי שכל הפעולות בקרן מתבצעות על פי חוק ולטובת הלקוח, היינו לטובתי, והן מבוקרות על ידי הממונה על השוק ההון והביטוח שאמור לדאוג לכך שהקרן תנוהל בצורה תקינה ואיש לא ישתמש בכספי למטרותיו הפרטיות. השאלה המעניינת היא לא מה אעשה אם המנהל הוא חרדי אלא מה אעשה אם גם בעלי החברה המנהלת וגם הדירקטורים שלה הם חרדיים. במקרה זה, אל תעלב, אני כנראה אחפש קרן פנסיה אחרת.

  אנא, אל תרשה לי להחליק את החוכא ואיטלולא שמשה מואר עשה ממני וספר לכל מי שאתה מכיר על 'הנוק אאוט' שהוא נתן לי, על 'טענותי המיותרות, טפלות וחסרות ערך', על 'המתקפה המאסיבית' שלו ועל 'ההתפתלויות שלי'. זה בסדר גמור. אני לא אעלב. הצרה היא שאת כל השצף קצף אתה מפרסם באתר שלי, על הבמה שאני מעמיד לרשותכם ולא בקרב הקהל שלכם, שלבטח ייהנה ממתקפת המחץ הרבה יותר מהקוראים החילוניים שמזהים בנקל את חוסר הידע וההבנה של הבחור היהיר והמתנשא שמנסה לבנות את שמו על ידי פסילתה של המדינה שקלטה אותו והעניקה לו לא רק חינוך והשכלה אלא גם את החופש הדמוקרטי שמאפשר לו להרעיל את נשמותיהם של בחורים צעירים ולהפוך אותם לאנטי-ציונים, אנטי-דמוקרטיים, שונאי המדינה ושונאי שלטון החוק.

  אבל אתה יודע מה, הבעיה שלי היא לא רק איתו אלא גם איתך, בחור שצמח בציונות הדתית שעל אף שילוחי הרסן של השנים האחרונות מעולם לא פסלה את מדינת ישראל בצורה הגורפת, השקרית וחסרת הפשרות של משה מור. אתה שפעם השתייכת לתנועה שברובה עדיין נחשבת כציונית, דמוקרטית ותומכת בשלטון החוק הפכת לתומך נלהב של בחור שטחי וחסר ידע, החלפת את עורך, אימצת דעות קיצוניות, שגויות וחסרות שחר והתחלת גם אתה להטיף נגד המדינה שלך ונגד מוסדותיה. אתם שניכם הדוגמה הטובה ביותר לארס שמחלחל בחברה הישראלית שסופו להחליש את המדינה ולגרום לקמילתה ואם לא נזהר, גם להיעלמותה.

  זאת היא תגובתי ה'ראויה, עניינית ומפורטת' אותה ארחיב במאמר שאכתוב על תופעות הרסניות כמו משה מור שמתפתחות בחברה החרדית. עם זאת, אשמח לענות בשנית על כל השאלות של משה מור, הפעם בשפה שגם הוא יבין, אם חליפת המכתבים תתפרסם גם באתר חרדי ולא רק באתר שלי.

 • קישור לתגובה שישי, 18 נובמבר 2011 00:25 הוסף ע״י קורא

  מאור, קראת את ההתכתבות של אביר עם משה מור? כי אני קראתי והתרשמתי אחרת ממך. אני ראיתי את הרב מור מתחיל עם מכתב מתנשא ומלא ארס והקנטות, ואת עדי אביר מכה אותו אפיים ארצה, לא רק בניתוחים הסטוריים ובידע אלא גם בבקיאות בכתבי הקודש, והמכתב האחרון של הרב מור היה בעיקר התבכיינות של ילד קטן שאוי ואבוי עדי אביר לא היה נחמד אלי, עם הד חלוש לטענות המטופשות שלו, שאותן מר אביר פירק לגורמים. הרב משה מור יצא מההתכתבות הזאת גם טיפש וגם רשע, ובעיקר מעורר רחמים. איך בדיוק קיבלת את הרושם המוזר שקיבלת?

 • קישור לתגובה חמישי, 17 נובמבר 2011 22:30 הוסף ע״י מאור בטאשוילי

  היי עדי, דרך אגב, מנית גם את המוסדות שעוזרות לאחרים במסגרת חסד. לא הבנתי מה העניין למנות אותם כתמיכה לציבור החרדי ?
  הרי לדוגמה עמותה אחת מכל אלו אני מכיר 'עמותת חסד יד ביד לוד' בראשות הרב יעקב גלויברמן, זוהי דוגמה אידיאלית למוסד שלא תומך בציבור החרדי בלשון המעטה, הוא תומך בכל האביונים והמדוכאים בעיר לוד (ולצערנו יש דיי הרבה) מה גם מסיור קצת במוסדות בעיר העתיקה בלוד תוכל לראות שהיחס הוא 60% מפוקדי המוסד הינם יהודים, ו 40% הינם בני המיעוט הערבי ונותנים להם ביד חמה. אז לא ברור לי למה מנית את זה כתמיכה במוסד 'חרדי' ? כי חרדי מנהלו ?! אם קרן פנסיה תנוהל בידי אדם חרדי (נ.ב ההתמחות שלי היא ביטוח פנסיוני :-P ) אז זו תקרא קרן לחרדים בלבד ?! לא שייך.
  בנוגע למאמרים בינך לבין הרב משה,
  אם לדעתך אניח לך ל"החליק" את החוכא והאיטלולא שעשה ממך הרב משה מור אינך אלא טועה.
  הרב משה מור נהג כלפיך בהגינות הראויה, עבר על כל טענותיך, התיחס אליהן אחת לאחת ולדעתי חתם את הדיון איתך בנוק אאוט.
  אני מבין לחלוטין כי טענותיו הוציאו אותך מהכלים וכי אתה מצר על כך שנגררת לויכוח עמו, אלא שנוסף על כך ברור לי כי לו היה לך דבר מה לטעון כלפיו, לא היית מניח לו לרגע. לו מאן דהוא היה מאשים אותי בהאשמות שהוא מאשים אותך לא הייתי מעז לעבור על כך לסדר היום, איך זה שאתה שותק?
  אתה מן הסתם זוכר היטב את הכיוון האסטרטגי שלו, אין המדובר ב"עוד" נושא להתדיינות אלא בנושא העוסק בזכותך המוסרית להעלות טענות מוסריות כלפי אחרים ולא לחינם העדפת להסיט במרץ את מוקדי הדיון להתכתבויות באלף ואחד נושאים אחרים העיקר שלא להמשיך את הדיון בנושא זה . כיוון שמתקבל הרושם שאתה רחוק מאוד מלחלץ את עצמך מן המתקפה המאסיבית שלו כלפיך הרי שמעל לראשך האשמות חמורות ההופכות את כל דבריך באתר זה למיותרות, טפלות וחסרות כל ערך.
  בהתאם להתפתלויות שלך אתה מנסה לטאטא את הדיון ביניכם ולקבור אותו תוך תפילה חרישית שפרק זה של ההתכתבות עמו יבוא במהרה לקצו. מדוע אינך עובר על טענותיו כלפיך ומתיחס אליהן אחת לאחת? כל כך מסובך אדון עדי אביר? אני חוזר ומזכיר כי את האשמותיו כלפיך הוא גיבה בהררים של טענות וראיות שעל פניו הפילו אותך לקרשים, כל מה שיש לך למלמל מנגד הוא הגמגום הנפלא הבא: "אנטי ציוני"! האינך שם לב שאתה מבזה את עצמך?
  אני מזכיר כי בתחילה ניסית להתחמק מלהעלות את מאמרו באתר תוך שימוש בתירוצים אינפנטיליים ופתאטיים שהכו אותי בתדהמה, משהבנת כי הסתבכת העלית את המאמר מחוסר ברירה ופטרת עצמך כלאחר יד מלהתיחס בפרוטרוט לטענותיו תוך כתיבת טוקבק קצרצר בו אתה חוזר על התחמקויותיך הלא ענייניות בדבר הפצת שנאה ואנטי ציונות.
  הוא זה שהתחיל את הדיון עמך ולאחר שהשיג את מטרותיו והראה קבל עם איזה ערך יש לטענות של אנשים כמוך, הוא היה זה שאמר את המילה האחרונה בו ולעת עתה נראה שגם חתם אותו. די ברור ידו של מי על העליונה כאן אבל שלא במפתיע אינך רואה לנכון להסיק את המסקנות המתבקשות.
  אני עדיין מחכה לתגובה ראויה, עניינית ומפורטת.

  כל טוב.

 • קישור לתגובה שבת, 12 נובמבר 2011 22:43 הוסף ע״י עדי אביר

  יהודה,

  מצטער אבל אני לא יורד לסוף דעתך. תמיכות שמיועדות לישיבות או לאברכים אינן הולכות לצדקה, כמו התמיכות עבור קמחא דפסחא ולכן חילקתי את התמיכות לשתי קבוצות. אם נראה לך שטעיתי ומניתי בקבוצה של המוסדות שמנצלים את התמיכה לטובת עצמם גם מוסדות פילנטרופיים שמשתמשים בכסף על מנת לעזור לאחרים אנא האר את עיני ואשמח לתקן את הטבלאות. בכל מקרה, אתה הקדמת להסיק מסקנות מהנתונים. אני אעשה זאת רק במאמר שאפרסם לאחר שאגמור לאסוף את כל הנתונים. אנא המשך להמתין בסבלנות.

 • קישור לתגובה שישי, 11 נובמבר 2011 12:28 הוסף ע״י יהודה

  עדי,
  מה המצב איך אתה מרגיש, הכל בסדר?
  סתם כך לידיעתך החשב הכללי של האוצר מבצע ביקורות עומק בעמותות. לידיעתך ביקורת ממוצעת מתמשכת שנה שלמה, ושולחת ידיה לכל המסמכים של העמותה. אני לא חושב שאתה חי מספיק זמן, בשביל לבקר את כל העמותות, ואף לשפוט אותם שהכל הולך לכיסם הפרטי!!!
  מה שכן אם גם היית בודק כל עמותה מי הם הנהנים "בפועל" מכספי העמותה ומחלק למגזרים אני סבור שהיית צריך צוות של לפחות עשרות אם לא מאות אנשים! המהירות שלך להציג תוצאות צפויות מראש מבזות אותך מאד וחבל!

התגובות האחרונות